, Blog

Evropská komise: Nařízení o výrobcích

Stránka Evropské unie ke Směrnici o tabákových výrobcích(2014/40/EU), které vstoupila v platnost 19. května 2014 a která stanovuje pravidla pro výrobu, obchodní úpravu a prodej těchto a souvisejících výrobků. Stránka je i v češtině.

Směrnice o tabákových výrobcích se vztahuje na cigarety, tabák k ručnímu balení cigaret, dýmkový a lulkový tabák, doutníky, doutníčky, tabákové výrobky neprodukující kouř, elektronické cigarety a bylinné výrobky určené ke kouření. Podrobnější informaci o tomto nařízení (v češtině) najdete na stránkách EU v sekci Kouření - Product regulation.

Směrnice byla zavedena do českého právního řádu novelou zákona o potravinách a tabákových výrobcích (z. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb.) a podrobná úprava je obsažena ve Vyhlášce o tabákových výrobcích (Vyhl. č. 261/2016 Sb.). Vyhlášku vydalo Ministerstvo zemědělství.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

V současnosti - červenec 2021 - dochází k celosvětovému výpadku přípravku Champix, informovala Společnost pro léčbu závislosti na tabáku. Podrobné informace jsou zveřejněny na stránkách https://www.slzt.cz

drogy-info.cz