Národní linka pro odvykání kouření

800 350 000 po-pá 10-18 hod.

  • Je to pro mne?

Národní linka poskytuje bezplatné služby dospělým a mládeži (od 15 let), kteří jsou rozhodnuti přestat kouřit tabákové výrobky (cigarety) a potřebují podporu, nebo se chtějí poradit o odvykání kouření obecně. Tedy i těm, kdo ještě nejsou rozhodnuti přestat kouřit, nebo se chtějí poradit o odvykání kouření u svých partnerů, přátel …

  • Jak začnu?

Zavolejte sami, nebo si v Kalendáři linky vyberte čas, kdy má Linka zavolat vám. Můžete také začít komunikovat prostřednictvím online chatu či e-mailem. Konzultant s vámi zmapuje kuřáckou minulost, pomůže zjistit míru a typ závislosti na nikotinu a řekne vám jaké prostředky pro zvládnutí abstinenčních příznaků můžete použít. Společně sestavíme váš odvykací plán.

  • Jak to probíhá?

Můžete se poradit jednorázově, být s Linkou v kontaktu po dobu obvyklého trvání abstinenčních stavů, nebo po celou dobu odvykání kouření. Vstupní mapovací hovor je delší (asi 30–40 minut). Návazné kratší hovory pak shrnují průběh a pomáhají vytrvat v odvykání.

  • Chat a zpětné volání národní linky na můj telefon

Chat, kalendář pro objednání zpětného zavolání konzultanta Linky na vaše telefonní číslo a další informace najdete na webu bezcigaret.cz.

  • O Národní lince pro odvykání kouření

Národní linka pro odvykání kouření byla zřízena Úřadem vlády České republiky v rámci Národních stránek pro podporu odvykání kouření, které spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

Linku na základě projektu provozuje Česká koalice proti tabáku z. s. Projekt je realizován za finanční podpory Ministerstva zdravotnictví České republiky. Konzultace poskytují odborní konzultanti telefonicky na čísle 800 350 000 a přes oficiální web projektu - bezcigaret.cz.

Konzultační služba nenahrazuje lékařskou péči; pokud byste ji potřebovali, konzultant vám pomůže vybrat nejbližší specializované zdravotnické pracoviště.

S Linkou je možno konzultovat i rizikové (hazardní) hraní nebo škodlivé pití alkoholu. Linka je také připravena spolupracovat s praktickými lékaři, psychology a dalšími odborníky, kteří pomáhají svým klientům s odvykáním kouření.

 


Ministerstvo zdravotnictví ČR informovalo o varování amerického CDC v souvislosti s výskytem onemocnění dýchacích cest u osob používajících elektronické cigarety v USA: informace v Blogu

Zákaz kouření - právní úprava platná v České republice od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO