Národní linka pro odvykání kouření

800 350 000 po-pá 10-18 hod.

  • Je to pro mne?

Národní linka poskytuje bezplatné služby dospělým a mládeži (od 15 let), kteří chtějí přestat kouřit.

  • Jak začnu?

Zavolejte nebo napište Národní lince e-mail a Linka vám zavolá zpět. Konzultant s vámi provede první mapovací hovor, ve kterém s vámi probere kuřáckou minulost a zhodnotíte míru a typ závislosti na tabáku.

  • Jak to probíhá?

Po mapovacím hovoru pokračuje odvykání návaznými kratšími hovory, které shrnují průběh odvykání a pomáhají vám vytrvat. Konzultace s Národní linkou pro odvykání jsou bezplatné.

  • Kontakt a další informace

Národní linka pro odvykání kouření má telefonní číslo 800 350 000, e-mail poradte@chciodvykat.cz a webovou stránku chciodvykat.cz.

  • O Národní lince pro odvykání kouření

Národní linka pro odvykání kouření byla zřízena Úřadem vlády České republiky. Projekt je realizován a dále rozvíjen s finanční podporou Úřadu vlády České republiky (Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky) a Ministerstva zdravotnictví. Národní linku provozuje Česká koalice proti tabáku. 

Konzultační služba nenahrazuje lékařskou péči; pokud byste ji potřebovali, konzultant vám pomůže vybrat nejbližší specializované zdravotnické pracoviště.

S Linkou je možno konzultovat i rizikové (hazardní) hraní nebo škodlivé pití alkoholu. Linka je také připravena spolupracovat s praktickými lékaři, psychology a dalšími odborníky, kteří pomáhají svým klientům s odvykáním kouření.

 


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.cz; koronavirus.mzcr.cz a dále zejména www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Výzva kuřákům: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem! Společná výzva lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz