Úvodní stránka

Informace o rizicích kouření, rady a tipy jak přestat kouřit, kontakty na poradenské a léčebné programy

Je nezpochybnitelné, že kouření zabíjí.

Přestaňte kouřit co nejdříve!

Omezte kouření a/nebo využijte méně rizikové způsoby příjmu nikotinu, pokud teď přestat nechcete.

Linka pro odvykání kouření nebo specializovaný lékař či lékárník vám pomohou přestat kouřit. 

Počty kuřáků se snižují ... neváhejte!

 

Program časného záchytu karcinomu plic pomáhá kuřákům, kteří kouří či kouřili víc než 1 krabičku cigaret denně po dobu nejméně 20 let: PrevenceProPlice.cz 

 

Základní fakta o kouření

50%
 • Tabák zabije až polovinu svých uživatelů.
5mil kuřáků
 • Ve světě zabije každoročně asi 6 milionů lidí. Z toho přes 5 milionů úmrtí jsou úmrtí kuřáků. Asi 600 tisíc úmrtí ročně je způsobeno nekuřákům, kteří dýchali zplodiny kouření jiných.
1500 / rok
 • V ČR umírá na nemoci způsobené kouřením každoročně přes 15 tisíc lidí.

 

 

Tabákový kouř obsahuje více než 4000 chemických sloučenin

 • U více než 250 sloučenin obsažených v tabákovém kouři byla prokázána škodlivost. Víc než 50 z nich prokazatelně způsobuje rakovinu.
 • Neexistuje žádná bezpečná hladina pro dýchání vzduchu s tabákovým kouřem u těch, kdo jsou vystaveni pasivnímu kouření (pobývají v zakouřeném prostředí, ale sami nekouří).
 • Nikotin je „tvrdá“ droga – je silně návykový a způsobuje fyzickou závislost.

Mnoho lidí si neuvědomuje všechna rizika kouření

 • Mnoho lidí neví proč s kouřením přestat. Mohou být i jiné důvody, než zdravotní rizika.
 • Většina kuřáků (až 80 %) je na kouření závislých. Ti, kdo si rizika kouření uvědomují, by většinou chtěli přestat. Omezit kouření je dobrý začátek, ale zdravotní rizika zůstávají.
 • Odbornou pomoc může využít každý, kdo nemůže sám přestat kouřit nebo má jiné důvody pro využití pomoci.

Závislost na tabáku je nemoc

 • Závislost = nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho důsledky. Můžete se otestovat, jestli jste závislí. Zjednodušeně: Závislý je každý kuřák, který má problém přestat.
 • Závislost na nikotinu = den bez kouření je pro kuřáka problém, po několika hodinách nekouření vznikají abstinenční příznaky. Psychosociální závislost = potřeba kouřit v určitých situacích, za určitých okolností.
 • Závislost na tabáku je nemoc sama o sobě, má svůj kód v Mezinárodní klasifikaci nemocí Světové zdravotnické organizace – dg. F17. Expozice pasivnímu kouření má dg. Z58.7.
www.drogy-info.cz
www.alkohol-skodi.cz
www.hazardni-hrani.cz
800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.