, Blog

Vyhláška o tabákových výrobcích (261/2016 Sb.)

Vyhláška č. 261/2016 Sb.ze dne 28. července 2016 o tabákových výrobcích.

Vyhlášku vydalo Ministerstvo zemědělství na základě § 18 odst. 1 písm. a), b), k) a o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 180/2016 Sb.

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

 • a) způsob poskytování informací o tabákových výrobcích,
 • b) požadavky na vzhled, vlastnosti, obsah, složení a způsob uvádění tabákových výrobků na trh,
 • c) maximální úrovně emisí cigaret,
 • d) umístění a vlastnosti jedinečného identifikátoru a rozsah údajů v něm obsažených,
 • e) umístění a vlastnosti bezpečnostního prvku,
 • f) zakázané prvky a rysy tabákových výrobků a jejich jednotkových a zvláštních balení,
 • g) informace týkající se odvykání kouření a skupiny kombinovaných zdravotních varování,
 • h) rozsah, lhůty, způsob informování a způsob nakládání s informacemi při uvádění tabákových výrobků na trh,
 • i) prioritní seznam přísad, rozsah, prvky, způsob zpracování, zaměření a způsob předložení studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu a rozsah, lhůtu a způsob předložení zprávy o výsledku studie pro přísady uvedené v prioritním seznamu,
 • j) rozsah údajů požadovaných pro registraci před zahájením uvádění tabákových výrobků na trh formou přeshraničního prodeje na dálku a způsob provedení této registrace,
 • k) seznam zakázaných látek, které nesmí obsahovat tabákové výrobky uváděné na trh,
 • l) rozsah, lhůtu a způsob informování o novém tabákovém výrobku,
 • m) druhy tabákových výrobků a jejich členění na skupiny a podskupiny.

Plné znění vyhlášky je k dispozici na Portálu veřejné správy

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

31. 5. Světový den bez tabáku 2022 World No Tobacco Day Klíčová sdělení a materiály ke kampani (klikněte na rámeček).

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

číst zprávu