, Knihovna obrazových varování

Svým kouřením škodíte Vašim dětem, rodině a přátelům

Banner

Kouření neovlivňuje nepříznivě jen kuřáky. Škodí i pasivní kouření, tj. vdechování zplodin kouření nekuřákem. Množství zplodin kouření je tak velké, aby u nekuřáka pobývajícího dlouhodobě v prostorách, kde se kouří, způsobilo zdravotní následky v rozsahu podobném jako u kuřáka. 

  • Neexistuje bezpečná dávka kouře, nebezpečné jsou i velmi malé dávky.
  • Škodlivé je i tzv. nedobrovolné kouření - tzv. pasivní kouření neboli kouření z druhé ruky (second hand smoke) - při kterém vdechuje tabákový kouř nekuřák, který pobývá v prostoru, kde se kouří.
  • Pasivní kouření škodí celému tělu. U nekuřáků, kteří dlouhodobě pobývají v zakouřených prostorách, se rozvíjejí stejné či obdobné zdravotní problémy a mají obdobná rizika, jako kuřáci. Jde především o srdečněcévní onemocnění, rakovinu plic, infekce dýchacích cest a astma.
  • Pobyt v zakouřených prostorách je zvláště nebezpečný pro děti. Zvyšuje se u nich celková nemocnost, zejména trpí častějšími záněty středního ucha, alergickými onemocněními, kašlem a záněty průdušek. Mohou také trpět bolestmi hlavy.
  • U alergického dítěte může pasivní kouření vyvolat astmatický záchvat.
  • V důsledku pasivního kouření umírá v ČR asi 3 tis. osob ročně.
  • Škodlivý je i tzv. kouř ze třetí ruky (third hand smoke), což jsou chemické látky z tabákového kouře, které zůstávají v prostoru, kde se kouřilo, i po vyvětrání. Ulpívají na oblečení, vlasech, závěsech, nábytku, koberci, prachu např. v autě nebo v bytě i poté, co v takovém prostoru již nikdo nekouří.  Uvolňují se do vzduchu a jejich vdechování je škodlivé. 

Obrázek (image) © European Union

 

Na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v sekci Vzdělávací videa je možno spustit video vysvětlující toto téma. 


Výzva kuřákům: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem! Společná výzva lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb  týkající se "koronaviru" najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz