, Knihovna obrazových varování

Kouření zvyšuje riziko oslepnutí

Banner

Nejčastějším důvodem slepoty je tzv. makulární degenerace. U kuřáků se světločivé buňky (tyčinky a čípky) opotřebovávají rychleji, protože se ochuzují o  přísun kyslíku a živin.

  • Makulární degenerace je opotřebení buněk, které zprostředkovávají příjem světelné informace v místě tzv. žluté skvrny (makuly), kde je těchto buněk nejvíce.
  • Žlutá skvrna je místem nejostřejšího vidění. Při jejím poškození dochází k rozostřenému vidění se zprohýbanými liniemi a později k výpadkům části viděného obrazu, nebo k úplnému oslepnutí.
  • Kouření zvyšuje riziko krvácení do sítnice, její odchlipování a otok. Na sítnici jsou světločivné buňky.
  • Makulární degenerace může být zpočátku přehlédnuta, protože výpadky postihují jen jedno oko a druhé jeho funkci zastoupí.
  • Nejprve se zhoršuje vidění za šera.
  • Dochází k výpadkům vidění v zorném poli (části viděného obrazu), které se postupně slévají, až člověk může úplně oslepnout.
  • K určitému opotřebování zraku dochází s věkem u každého, u kuřáků však se světločivé buňky opotřebovávají výrazně rychleji.

Obrázek (image) © European Union

 

 

Na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v sekci Vzdělávací videa je možno spustit video vysvětlující toto téma. 


Výzva kuřákům: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem! Společná výzva lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb  týkající se "koronaviru" najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz