, Knihovna obrazových varování

Kouření způsobuje mrtvici a zdravotní postižení

Banner

Kouření vede k rozvoji aterosklerózy (kornatění tepen) nebo zvýšení krevního tlaku, které se projevují vznikem srdečněcévních onemocnění, mezi nimi jsou ischemická choroba srdeční (nedokrvení srdeční svaloviny a srdeční infarkt) a mozková mrtvice. 

  • Kouření výrazně snižuje pružnost tepen a zvyšuje riziko vytvoření krevní sraženiny nebo prasknutí tepny. Kouření rovněž přispívá ke zvýšení krevního tlaku.
  • Při tzv. ischemické mrtvici se ucpe artérie vedoucí krev do mozku. K tomu dochází při zkornatění tepny a především embolizací (vmetením) utržené sraženiny (trombu) velmi často z krkavice. Nikotin urychluje vznik trombů, protože podporuje shlukování krevních destiček.
  • Při tzv. hemoragické mrtvici vlivem vysokého tlaku praskne tepna vedoucí krev do mozku a nastane krvácení do mozku.
  • Mrtvice může způsobit okamžité úmrtí nebo trvalé či dlouhodobé zdravotní poškození. Podle toho, která část mozku je poškozena, projevují se následky - ochrnutí v obličeji nebo končetinách, vrávorání, potíže s vnímáním, mluvením, psaním, čtením, myšlením. Mohou se vyskytnout křeče, které připomínají epilepsii.
  • Mozkové buňky bez přísunu živin a kyslíku do 5 minut odumírají. Může dojít k náhlému úmrtí nebo k dlouhodobému hlubokému bezvědomí (kómatu či tzv. vegetativním stavu), kdy člověk leží, dýchá, může polykat, ale nevnímá a neuvědomuje si sebe ani okolí.
  • Předstupeň mozkové mrtvice probíhá s podobnými příznaky v trvání minut až hodin. Poté příznaky odezní a člověk se cítí zcela zdráv. Jedná se o tzv. tranzitorní ischemickou ataku, která bývá předzvěstí mrtvice a posledním varováním, aby člověk svůj zdravotní stav a životní styl řešil.
  • Pokud má kuřák vysoký krevní tak, zvýšený cholesterol nebo cukrovku, pravděpodobnost mozkové mrtvice je u něj mnohem vyšší než kdyby tyto zdravotní obtíže neměl.

Obrázek (image) © European Union

 

 

Na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v sekci Vzdělávací videa je možno spustit video vysvětlující toto téma. 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...