, Knihovna obrazových varování

Kouření způsobuje infarkt

Banner

Srdeční infarkt vzniká uzávěrem některé z tepen, které okysličují srdeční svalovinu (tzv. věnčité tepny). U kuřáků bývají tepny poškozeny víc a zanáší se rychleji než u nekuřáků. Nikotin urychluje aterosklerózu (kornatění) tepen, protože usnadňuje pronikání cholesterolu do tepenné stěny. Kornatění je proces nevratný a těžko léčitelný.  

 • Průsvit tepen se u každého člověka postupně v závislosti na životním stylu a vrozené dispozici zužuje, protože se v jejich stěnách usazují tuky (cholesterol). Odborně se tento proces nazývá ateroskleróza, lidově se říká, že cévy kornatí.
 • Uzávěr tepny se v tepně kuřáka vyvíjí dlouho. Zužování tepny se projeví některým z  příznaků až v době, kdy je průsvit tepny zúžený více než o polovinu. Dříve člověk nic nepociťuje a o zdravotním problému neví. Při vykouření každé cigarety se také na 20 minut zúží všechny tepny, což zhoršuje zásobení těla živinami a kyslíkem.
 • Zkornatělou tepnou proudí do srdeční svaloviny méně krve. V srdečních buňkách chybí kyslík, což se projevuje silnou bolestí.
 • Tepna ztrácí pružnost, protože je ztluštělá a zvápenatělá, snadno uvnitř praskne a vytvoří se v ní krevní sraženina, která způsobí její neprůchodnost. Krevní sraženina může ucpat také mozkové tepny, tepny v nohou nebo v břiše s následkem impotence nebo náhlé neprůchodnosti střev.
 • Pokud je tepna ucpaná, orgán za uzávěrem začne odumírat (infarkt). V případě selhání srdce je to velmi vážné, neboť srdeční sval přečerpává krev do celého těla, a člověk rychle umírá. Moderní léčebné metody dokáží při rychlém zásahu zúženou nebo ucpanou srdeční tepnu zprůchodnit a rozšířit.
 • Snížená průchodnost nebo neprůchodnost tepen na jiných místech těla se projevuje podle toho, který orgán zásobují, únavou, závratí, bolestí hlavy, poruchami paměti, bolestí na hrudi, bušením srdce, dušností, otoky, impotencí, bolestmi nohou, snětí, slepotou apod.
 •  Sklerotická tepna může i prasknout. U prasknutí velké tepny člověk během několika minut vykrvácí do těla. Pokud praskne i malá tepna zásobující mozek, vzniká mozková mrtvice, což je velmi vážný život ohrožující stav.

Obrázek (image) © European Union

   

  Na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v sekci Vzdělávací videa je možno spustit video vysvětlující toto téma. 


  Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO