, Knihovna obrazových varování

Kouření poškozuje Vaše plíce

Banner

U kuřáků se ve větší míře vyskytuje rakovina plic a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN). Při CHOPN dochází k chronickému zánětu v důsledku poškozování průdušek a nadměrné sekreci hlenu v průduškách. Dýchací cesty se zužují a ucpávají. Nastávají potíže při dýchání, dušnost a kašel.

 • Rakovina plic je zhoubné bujení plicních buněk. Plíce nemají čidla bolesti, proto se nádor dlouho neprojevuje. Někdy má kuřák jen kašel, kterému nevěnuje pozornost.
 • Rakovina se často projeví až v pozdním stádiu, kdy je nádor velký, způsobuje opakované záněty (zápaly) plic nebo začne krvácet a nedá se operovat. Postupně prorůstá do hrudní stěny a omezuje dýchání. Metastazuje např. do jater, kostí, mozku, ledvin.
 • CHOPN - chronická obstrukční plicní nemoc je kombinace zánětu průdušek a rozedmy plic, při které je poškozena pružnost plicních sklípků dlouhodobým kašlem. Ztěžuje to přestup kyslíku do krve i přestup oxidu uhličitého zpět z krve do plic a člověk je dušný. Kyslíku má v krvi málo, zato má moc oxidu uhličitého. To člověka nutí hlouběji dýchat, ale ke zlepšení nedojde.
 • CHOPN ovlivňuje i další orgány, především srdce, které je nadměrně zatěžováno.
 • Dušnost při CHOPN se postupně zhoršuje až tak, že člověku znemožňuje jakoukoli činnost. Způsobuje selhávání srdce a depresi z pocitu bezmocnosti.
 • Chronická bronchitida je dlouhodobý zánět průdušek, který se projevuje typickým kuřáckým kašlem. Kašel je příznakem poškození průdušek a jejich dráždění chemickými látkami z tabákového kouře.
 • Kuřácký kašel s vykašláváním hlenu je projevem poškození výstelky průdušek. Průdušky se snaží poškození opravit. Chemické látky z tabákového kouře však na ně působí stále a buňky začnou při svém množení chybovat. Jejich dělení probíhá nekontrolovaně a rychle. Nové buňky se vymykají kontrole a rychle se šíří do okolí i krví do vzdálených orgánů. Tak vzniká rakovinový nádor a jeho druhotná ložiska (metastázy) v jiných orgánech.

Obrázek (image) © European Union

 

Na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v sekci Vzdělávací videa je možno spustit video vysvětlující toto téma. 

   

   


  Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO