, Knihovna obrazových varování

Kouření je příčinou rakoviny plic v 9 z 10 případů

Banner

Kouření způsobuje rakovinu (zhoubné bujení). Nádor plic dlouho roste, ale nepůsobí potíže ani nebolí. Plíce totiž nemají čidla bolesti. V ČR každoročně v důsledku kouření umírá téměř 16 tisíc lidí.

  • Rakovina plic patří mezi několik desítek onemocnění, u kterých byla prokázána jednoznačná souvislost s kouřením.

  • Nádor se vytvoří a roste nepozorovaně po mnoho let. Potíže související s nádorem se začínají projevovat až po dlouholetém kouření.

  • Nádor plic bývá zjištěn až v pokročilém stádiu, kdy je obtížné jej odstranit a pacienta vyléčit.

  • Nádor plic se šíří do dalších orgánů - jater, kostí, mozku nebo ledvin (metastazuje). Metastázy bývají také příčinou úmrtí.

  • Tabákový kouř poškozuje všechny orgány v těle. Každý kuřák v České republice by mohl žít průměrně o 15 let déle, kdyby vůbec nekouřil, a o 7,5 roku déle, kdyby přestal kouřit včas (do 45 let).

  • Cigareta je pro zdraví nesrovnatelně škodlivější než znečištění ovzduší. 90 % případů rakoviny plic je způsobeno kouřením; znečištění ovzduší způsobuje jen 1 % případů.

  • Neexistuje bezpečná dávka tabákového kouře. Nebezpečné je i pasivní kouření (tzv. second hand smoke), při kterém tabákový kouř vdechuje nekuřák, který je v blízkosti zapálené cigarety. V důsledku pasivního kouření umírají v ČR asi 3 tisíce osob ročně.

  • Chemické látky z tabákového kouře zůstávají v prostoru, kde se kouřilo i poté, co tam už nikdo nekouří (tzv. third hand smoke). Jsou např. v autě nebo v bytě i po vyvětrání; ulpívají na oblečení, vlasech, závěsech, nábytku, koberci, prachu... uvolňují se do vzduchu a jsou vdechovány.

Obrázek (image) © European Union


Na stránkách Státního zdravotního ústavu (SZÚ) v sekci Vzdělávací videa je možno spustit video vysvětlující toto téma.


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO