, Blog

Změna vyhlášky o tabákových výrobcích - zdravotní varování

Dne 23.10.2023 nabyla účinnosti vyhláška č. 311/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích.

Hlavním důvodem novely byla potřeba transpozice evropské směrnice 2022/2100, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU.

Dojde rovněž ke změně v podobě zdravotního varování na obalech tabákových výrobků. Změny jsou obsaženy ve čl. I, bodech 6, 9 a 13. Dosud se na obalech kromě obecného varování (obrázku a doprovodného popisku) uvádí informace týkající se odvykání kouření ve znění: „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz.“. Nově se od 1. ledna 2025 bude uvádět: „Jak přestat kouřit: www.koureni-zabiji.cz“ a „Národní linka pro odvykání: 800 35 00 00“. Vyhláška rovněž obsahuje podobu obrazových varování s popiskem. 

Vyhláška nabyla účinnosti dnem 23. října 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 6, 9 a 13, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2025.

Na základě přechodného ustanovení obsaženého ve vyhlášce mohou být prodávány do vyprodání zásob výrobky označené informacemi týkajícími se odvykání kouření, které byly vyrobeny, označeny, uvolněny do volného daňového oběhu nebo uvedeny na trh do 31. prosince 2024.

Podrobnější informace 

Předpis 311/2023 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích, byl zveřejněn v částce 146  Sbírky zákonů. Plné znění vyhlášky je dostupné ve Sbírce zákonů a v dalších zdrojích, např. na stránce zakonyprolidi.cz.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Dne 2. července 2024 se centrum EMCDDA stalo Agenturou Evropské unie pro drogy (EUDA).

Web agentury: https://www.euda.europa.eu Informační stránka o novém mandátu centra EMCDDA (agentury EUDA) je na webu EUDA k dispozici i v češtině - OTEVŘÍT Změnily se i e-mailové adresy zaměstnanců agentury, jsou nyní ve formátu jmeno.prijmeni@euda.europa.eu.