, Blog

Zdravotní varování popisující snus jako méně škodlivý než kouření: vliv na vnímání rizika

Článek publikovaný v časopise Harm Reduction Journal v červnu 2020 ukazuje, že komparativní informování o rizicích alternativ kouření ve srovnání s kouřením je účinné.

Plné znění článku Health warning labels describing snus as less harmful than smoking: effects on perceptions of risk publikovaného 5. června 2020 je dostupné v čísle 17 časopisu Harm Reduction Journal . Níže uvádíme pracovní překlad Abstraktu článku.

Abstrakt

Účel studie

Užívání snusu (švédský orální tabák) je méně škodlivé než kouření, ale zdravotní varování (health warning labels; HWL) na baleních snusu tento vztah neodrážejí. Existuje jen málo studií o účincích srovnávajících informace o riziku ve zdravotních varováních na výrobcích obsahujících snus. Účelem tohoto experimentu je prozkoumat, zda se vnímání rizika liší po vystavení respondentů „nesrovnávacím" (nekomparativním)  a „srovnávacím" (komparativním) informacím o riziku ve varovných označeních.

Metody

Celkem 254 Norů ve věku 19-69 let bylo vystaveno obrázkům na balíčcích snusu v jedné ze čtyř podob varování: nekomparativní založené na varování používaném v EU („Snus poškozuje vaše zdraví"), prosté (pouze text „Snus"), obecně srovnávající riziko („Snus poškozuje vaše zdraví méně než kouření") nebo procentuálně srovnávající riziko („Snus poškozuje vaše zdraví o 90% méně než kouření"). Vnímání rizika u užívání snusu a kouření bylo měřeno před (pre) a během (po) vystavení varováním. Změny před a po (1) vnímání rizika z užívání snusu a (2) vnímání rozdílů rizika u užívání snusu oproti kouření byly testovány ve vícerozměrných statistických testech s adjustací na užívání snusu a kouření cigaret.

Výsledky

Jak vnímaná rizika vyplývající z užívání snusu, tak i vnímaný rozdíl rizik vůči kouření se snížily více u prostého a procentně vyjádřeného varování než u „evropských" varování, více u procentně vyjádřeného varování.

Závěry

Nekomparativní „evropská" varování sdělující, že „Snus poškozuje zdraví" udržují vysokou úroveň vnímaného rizika vyplývajícího z používání snusu;  balení bez varování a navrhované obecné komparativní varování nesnižují vnímanou rizikovost ve srovnání s cigaretami. Varování popisující snus jako o 90% méně škodlivý než kouření je nejúčinnější.

[Zdroj:  Nilsen, C.V., Halkjelsvik, T. & Svartdal, F. Health warning labels describing snus as less harmful than smoking: effects on perceptions of risk. Harm Reduct J 17, 36 (2020). https://doi.org/10.1186/s12954-020-00380-5; původní  článek publikován pod licencí Creative Commons 4.0  http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/; zobrazeno 8. 6. 2020]

 

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...