, Blog

Závislost na tabáku je nemoc

Závislost na tabáku má číslo diagnózy F17.2 v Mezinárodní klasifikaci nemocí Světové zdravotnické organizace.

Diagnóza F17 „Poruchy duševní a poruchy chování způsobené užíváním tabáku" je uvedena mezi poruchami duševními a poruchami chování způsobenými užíváním psychoaktivních látek (diagnózy F10-F19), u kterých se rozlišují různé stavy, z nichž přichází v úvahu zejména škodlivé použití, syndrom závislosti (F17.2) a odvykací stav.

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) obsahuje i další položky spojené s tabákem:

Z58.7 „Vystavení tabákovému kouři" (pasivní kouření) je jednou z podpoložek pod č. Z58 „Problémy spojené s přírodním prostředím"; tj. je jednou z položek v podkapitole Osoby s potenciálně ohroženým zdravím ve vztahu k socioekonomickým a psychosociálním okolnostem (Z55-Z65), která je zařazena v kapitole XXI. „Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdravotnickými službami".

V podkapitole Z70-Z76 „Osoby, které se setkaly se zdravotnickými službami za jiných okolností pak je uvedena položka Z72 „Problémy spojené se životním stylem", kde jako Z72.0 je uvedeno „Užívání tabáku", pokud však nejde o závislost na tabáku.

Mezinárodní klasifikace nemocí MKN-10 je přístupná na stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Účelem této publikace je zajistit, aby ve všech členských státech Světové zdravotnické organizace (SZO; anglická zkratka WHO) byly nemoci, úrazy, příčiny smrti a další přidružené zdravotní problémy stejně vykazovány, stejně tříděny a tudíž byly mezinárodně srovnatelné.

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

31. 5. Světový den bez tabáku 2022 World No Tobacco Day Klíčová sdělení a materiály ke kampani (klikněte na rámeček).

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

číst zprávu