, Blog

Zanechání kouření po PCI prodlouží život o 2,1 roku

Závěry z nizozemské studie.

Stránky proLekare.cz informují o závěrech nizozemské studie Zanechání kouření po PCI prodlouží život o 2,1 roku, která prokázala, že u kuřáků, kteří přestanou kouřit po perkutánní koronární intervenci (PCI), je očekávaná délka života o 2,1 roku delší než u pacientů, kteří v kouření pokračují. Studie se účastnilo 856 pacientů s délkou sledování až 30 let:

"Kumulativní 30leté přežití činilo 29 % ve skupině pacientů, kteří přestali kouřit, a 14 % u vytrvalých kuřáků (p = 0,005). Zanechání kouření bylo nezávislým prediktorem nižší mortality i po úpravě na vstupní charakteristiky pacientů (upravený poměr rizik 0,57). Odhadovaná délka života činila 18,5 roku ve skupině pacientů, kteří přestali kouřit, v porovnání s 16,4 roku ve skupině pacientů, kteří v kouření pokračovali (p < 0,0001)."

Jedná se o tuto studii: de Boer S. P. et al. Life-years gained by smoking cessation after percutaneous coronary intervention. Am J Cardiol. 2013 Nov 1; 112 (9): 1311–4. doi: 10.1016/j.amjcard.2013.05.075

 

 


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO