, Blog

Zákaz poskytování ekonomických výhod v souvislosti s prodejem tabákových výrobků a souvisejících produktů

Zákaz poskytování ekonomických výhod v souvislosti s prodejem tabákových výrobků a dalších souvisejících produktů je obsažen v tzv. konsolidačním balíčku. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů byl vyhlášen 12. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 163 pod číslem 349/2023 Sb.

Úprava zakazující poskytování ekonomických výhod je v zákoně č. 349/2023 Sb. obsažena ve dvou částech:

  • ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek - z. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů: 

V § 3 se doplňuje odstavec 5: Při prodeji nebo v souvislosti s prodejem tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, náhradních náplní elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku v prodejnách uvedených v odstavci 1 se zakazuje nabízet nebo poskytovat spotřebiteli jakékoliv ekonomické výhody, včetně výhod prostřednictvím poukázek, nabídek slev, poskytování jakéhokoliv zboží nebo služeb zdarma nebo za nižší než obvyklou cenu. Zákaz dle tohoto odstavce se vztahuje i na poskytování ekonomických výhod spotřebiteli za doporučení tabákových výrobků, kuřáckých pomůcek, bylinných výrobků určených ke kouření, elektronických cigaret, náhradních náplní elektronických cigaret nebo nikotinových sáčků bez obsahu tabáku jinému spotřebiteli.

Nový odstavec § 18a: Zakazuje se poskytovat tabákové výrobky, kuřácké pomůcky, bylinné výrobky určené ke kouření, elektronické cigarety, náhradní náplně elektronických cigaret nebo nikotinové sáčky bez obsahu tabáku bezplatně nebo formou jiné výhody, a to v souvislosti s prodejem jakéhokoli zboží nebo služeb.".

V souvislosti s tím jsou drobné změny i v několika dalších paragrafech zákona.

  • ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ Změna zákona o regulaci reklamy

V § 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve  znění pozdějších předpisů, se doplňuje: c) v souvislosti s nákupem tabákových výrobků nabízet nebo naznačovat bezplatné nebo jiné výhody, a to zejména ve formě nabídky jakéhokoli zboží, služeb, množstevních slev nebo jiných pobídek.

Další informace

Plné znění změn obsahuje Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů který byl vyhlášen 12. 12. 2023 ve Sbírce zákonů v částce 163 pod číslem 349/2023 Sb. Najdete jej rovněž na stránkách Poslanecké sněmovny, nebo např. na webu zakonyprolidi.cz. Historii projednávání zákona je možno si zobrazit na stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR: Sněmovní tisk 488.

Redakce upozorňuje, že znění uvedené v tomto článku je určeno pouze pro orientační informaci. Závazné je pouze znění právní úpravy uvedené v zákoně.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! 

INFORMACE O STUDII