, Blog

Zabiják u rakoviny plic: zdlouhavé čekání na léčbu, pokud se vůbec stihne

Článek publikovaný v iDNES.cz v listopadu 2019 informuje o projektu LUCAS.

Databáze LUCAS (LUngCAncer focuS) zahrnuje pacienty, kteří se dostali do péče ve specializovaných centrech při fakultních nemocnicích. Vede ji Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s OAKS Consulting a Univerzitou Palackého v Olomouci. Byla provedena analýza databáze, která odhalila prodlení ve stanovení diagnózy karcinomu plic a prodlevy v zahajování léčby u řady pacientů. Pneumologové proto jednají s ministerstvem zdravotnictví a pojišťovnami o zavedení celostátního programu časné detekce karcinomu plic, který by byl zaměřen na rizikovou skupinu - současné i bývalé kuřáky ve věku 55-74 let s kuřáckou minulostí nejméně 20 let a kouřením nejméně 1 krabičky cigaret denně. Součástí programu by měla být i kampaň podporující odvykání kouření.

[Zdroj: Zabiják u rakoviny plic: zdlouhavé čekání na léčbu, pokud se vůbec stihne; iDNES.cz, 5. 11. 2019; zobrazeno 5. 11. 2019]


Ministerstvo zdravotnictví ČR informovalo o varování amerického CDC v souvislosti s výskytem onemocnění dýchacích cest u osob používajících elektronické cigarety v USA: informace

Zákaz kouření - právní úprava platná v České republice od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO