, Blog

Vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku nabyla účinnost 1. 7. 2023

Dnem 1. 7. 2023 nabyla účinnosti vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku č. 141/2023 Sb.

Vyhláška č. 141/2023 Sb., o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku, je prováděcím předpisem k zákonu č. 110/1997 Sb., ve znění zákona č. 174/2021 Sb..

Pro nikotinové sáčky bez obsahu tabáku vyhláška stanovuje:

  • požadavky na jejich složení, vzhled, jakost a vlastnosti, 
  • požadavky na jejich označování, včetně zakázaných prvků a rysů, 
  • způsob, lhůty a rozsah oznamovací povinnosti. 

V přílohách je uveden text vyhlášky a informace k oznamování nikotinových sáčků bez obsahu tabáku prostřednictvím EU‑CEG České republice.

Podrobnější informace najdete na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

NOVÉ na tomto webu, 29. 2. 2024: Zpráva o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023. OTEVŘÍT BLOG