, Blog

Válka proti nikotinu šíří předsudky proti veřejnému zdraví

Článek publikovaný v magazínu filtermag.org v září 2018.

Autorka Helen Redmond v obsáhlém článku  The War on Nicotine Pits Prejudice Against Public Health , založeném na zkušenostech z USA a publikovaném v e-magazínu filtermag.org, uvádí:

"Tak zde je válka na nikotinu. A stejně jako válka proti drogám obecně, nemůže být vyhrána. Budeme nikdy žít ve světě, kde se nikotin nepoužívá miliony. 

Svět bez nikotinu je stejně nedosažitelný jako bez kofeinu nebo heroinu. Proč? Protože lidé vždy potřebovali a milovali drogy - pro rekreační, duchovní a léčebné účely. A v 21. století, drogy nejsou nikdy více než pár kliknutí, přes právní předpisy nebo nelegální trhy. 

Užívání nikotinu není hrozbou, protože nikotin není problém. Spálený tabák je. Ale takzvané úmyslné zamlžení tohoto rozlišování, tzv. veřejného zdraví, právě teď, týden po týdnu, jak uvidíme, bude stát miliony životů." (překlad Google translator, upraveno redakcí drogy-info.cz)

Dále se autorka věnuje zákulisí od doby vynálezu stroje na balení cigaret v roce 1880, boji o abstinenci od tabáku, kde se miliony dolarů utápěly v kampaních povzbuzujících lidi, aby přestali kouřit. Zpochybňuje také návykovost nikotinu, který podle některých zdrojů je stejně návykový jako heroin nebo kokain a uvádí, že podle jiných zdrojů má nikotin (samotný, nikoliv spalovaný v tabákových cigaretách) potenciální přínosi pro zdraví v léčbě deprese nebo mírného kognitivního poškození a bolesti.

V dalších částech článku se autorka věnuje technologické revoluci - elektronickým cigaretám a zařízením, ve kterých se používá zahřívaný tabák. E-cigarety a prostředky pro užívaní zahřívaného tabáku činí spotřebu nikotinu bezpečnější, ale na rozdíl od zdravotnictvím dosud propagovaným substitučním metodám (nikotinové náplasti nebo spreje) zachovávají rituály, které kuřáci používají, a tím snižují riziko relapsu. To je ovšem zároveň do jisté míry riskantní odvrácenou stránkou - kouření je simulováno velmi blízkým procesem. 

Dále pak píše o "anti-vaporizačním běsnění" (Vaper Madness) - vlády začínají vést "nikotinovou válku" podobnou někdejší "válce proti drogám" a užívají obdobné taktiky jaké byly používány ve válce proti nelegálním drogám, jako například spekulativní argumenty na ochranu dětí, tvrzení o "vstupní bráně", přehánění rizik a vyžadování plné abstinence. Postupně však dochází ke změně postojů, a například American Cancer Society (Americká společnost proti rakovině) již začala používání elektronických cigaret podporovat.

Autorka v závěru vyzývá media, aby přinášela úspěšné příběhy, jako například o Japonsku, kde prodej cigaret poklesla za dva roky o 25 procent poté, co byly v r. 2014 uvedeny na trh tři prostředky umožňující konzumovat zahřívaný tabák (heat-not-burn produkty). Tento proces je veden samotným trhem, spotřebitelé se sami rozhodují pro změnu přístupu ke kouření.


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO