, Blog

UŽÍVÁTE DROGY? KOLIK? PROČ? Česká republika spolu s dalšími téměř čtyřmi desítkami zemí chce lépe pochopit vzorce užívání nelegálních drog

Praha, 23. 5. 2024 – Právě byla zahájena Evropská on-line studie o drogách. Až do konce června je možné odpovědět na otázky v dotazníku na evropské platformě EU Survey. Studie je zcela anonymní. Dotazník je rozdělen do více částí – na vyplnění tak většinou stačí krátký čas, asi 10 minut. Mohou jej vyplnit lidé ve věku 18+ let, kteří v posledním roce užili některou z nelegálních drog, včetně konopí.

 „Online studie, které umíme přímo zaměřit na osoby užívající drogy, pomáhají zachytit nové trendy v oblasti užívání drog. Umožňují nám prostřednictvím anonymního dotazníku sledovat, jaké drogy lidé užívají, v jakých dávkách a jakým způsobem, i to, jak drogy získávají. Současně nám přibližují rozdíly a specifika jednotlivých regionů, a pokud probíhají ve více zemích, tak i mezinárodní srovnání.," říká vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová, a doplňuje: „Z předchozí vlny studie, provedené na jaře 2021 například víme, že 20 % uživatelů konopných látek je užívá denně a další čtvrtina přibližně obden. Nejčastěji konopí užívají rekreačně, za účelem relaxace, ale 31 % respondentů uvedlo jako důvod užití samoléčbu deprese nebo úzkosti. V r. 2021 se studie zúčastnilo přes 2,5 tisíce osob z přibližně 17 tisíc lidí, kteří si on-line dotazník otevřeli. Věřím, že letos se studie zúčastní ještě víc lidí, ochotných tak pomoci nám zjistit, jak si Česká republika v mezinárodním srovnání stojí."

Dotazník v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia

Česká republika je jednou z 36 zemí, ve kterých Evropská on-line studie (EWSD) letos probíhá, účastníme se už potřetí. Výsledky předchozí vlny české části studie jsme zveřejnili v časopise Zaostřeno č. 6/2022. Podrobnější informace o studii EWSD jsou uvedeny v tiskové zprávě, kterou vydala agentura EU pro drogy v Lisabonu (EMCDDA), na webových stránkách a sociálních sítích EMCDDA.

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti děkuje všem, kdo se do studie zapojí zodpovězením otázek a prosí o sdílení odkazu na dotazník. Umožníte nám lépe pochopit, proč lidé drogy užívají a jaká je situace v ČR ve srovnání s ostatními zeměmi, kde studie probíhá.

 

Další informace

Tisková zpráva agentury EU pro drogy v Lisabonu: UŽÍVÁTE DROGY? KOLIK? PROČ? (v příloze)

Časopis Zaostřeno č. 6/2022 Evropská on-line studie o drogách 2021
(obsahuje výsledky české části předchozí vlny studie)

Webová stránka Evropské on-line studie o drogách
(v angličtině: European Web Survey on Drugs: patterns of use)

Video k metodologii studie: Proč Evropská on-line studie o drogách?
(2021, Methodology video: Why a European Web Survey on Drugs? v angličtině s českými titulky)

Stručně a bez obav
(krátké propagační video studie EWSD v češtině)

 

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! 

INFORMACE O STUDII