, Blog

Úmysl kouřit a přechod od elektronických cigaret ke kouření

Článek Smoking Intention and Progression From E-Cigarette Use to Cigarette Smoking zveřejněný v listopadu 2012 v americkém časopise PEDIATRICS.

Cílem studie Smoking Intention and Progression From E-Cigarette Use to Cigarette Smoking bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi používáním elektronických cigaret (e-cigaret) a kouřením cigaret v souvislosti s úmyslem kouřit. V r. 2019 byla analyzována data získaná z americké celostátní reprezentativní studie Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) z let 2014–2015 (2. kolo studie) a 2015–2016 (3. kolo).

V závěrech článku je konstatováno, že užívání elektronických cigaret je spojeno se zvýšenou pravděpodobností kouření cigaret u adolescentů, kteří původně nezamýšleli kouřit. Užívání elektronických cigaret může vyvolat úmysl kouřit a / nebo poruchu spojenou s užíváním nikotinu (nicotine use disorder), které vedou ke kouření cigaret.

 

[Smoking Intention and Progression From E-Cigarette Use to Cigarette Smoking, Olusegun Owotomo, Haley Stritzel, Sean Esteban McCabe, Carol J. Boyd and Julie Maslowsky, Pediatrics November 2020, e2020002881; DOI: https://doi.org/10.1542/peds.2020-002881; zobrazeno 13. 11. 2020]

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...