, Blog

Účinnost elektronických cigaret při odvykání kouření

Studie z Belgie ukázala, že elektronické cigarety mají mírně vyšší účinnost při odvykání kouření než náhradní nikotinová terapie.

Autoři článku Electronic cigarettes in standard smoking cessation treatment by tobacco counselors in Flanders: E-cigarette users show similar if not higher quit rates as those using commonly recommended smoking cessation aids zveřejněného v březnu 2021 v časopise Harm Reduction Journal informují o výsledku studie: 

  • Lidé, kteří kouří a zvolí elektronické cigarety v rámci léčby závislosti na tabáku (odvykání kouření), vykazují podobné, ne-li vyšší míry odvykání kouření ve srovnání s těmi, kteří si vybírají jiné podpůrné prostředky (nebo žádné).
  • Jedna třetina účastníků studie po 7 měsících od zahájení abstinence stále abstinovala od kouření, přičemž ti, kteří užívali elektronické cigarety, měli významně vyšší šanci abstinovat (40 %) oproti uživatelům náhradní nikotinové terapie (23 %); rozdíl v % činí ti, kdo nedokázali zahájit abstinenci).
  • Zdravotníci se tak mohou oprávněně domnívat, že doporučování elektronických cigaret jako pomoc při odvykání kouření vedle řady dalších již dostupných pomůcek založených na důkazech neohrožuje šanci dosáhnout abstinence od kouření.

[Adriaens, K., Belmans, E., Van Gucht, D. et al. Electronic cigarettes in standard smoking cessation treatment by tobacco counselors in Flanders: E-cigarette users show similar if not higher quit rates as those using commonly recommended smoking cessation aids. Harm Reduct J 18, 28 (2021). https://doi.org/10.1186/s12954-021-00475-7; zobrazeno 29. 7. 2021]

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...