, Blog

Studie GYTS: 21,5 % dětí ve věku 13-15 let užívá tabákové výrobky

Tisková zpráva Státního zdravotního ústavu z 19. 7. 2023. Přílohou TZ je souhrn a plné znění výsledků studie GYTS 2022.

Státní zdravotní ústav se v roce 2022 opět zapojil do celosvětového výzkumu GYTS (Global Youth Tobacco Survey - Mezinárodní šetření užívání tabáku mezi mladistvými), který monitoruje užívání tabáku a nikotinu mezi žáky ve věku 13-15 let, včetně jejich znalostí a postojů k těmto výrobkům, pasivnímu kouření, nebo vlivu médií a reklamy.

GYTS používá standardní základní dotazník, výběr vzorku a protokol pro sběr dat. Výzkum se koná pod záštitou Světové zdravotnické organizace (WHO) a Centra pro prevenci a kontrolu nemocí (CDC).

Na stránkách szu.cz jsou zveřejněny:

 

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Suchej únor 2024  probíhá pod heslem SUCHOU CESTOU #suchoucestou

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2023 bude vydána v únoru 2024. Zprávu o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021najdete v Blogu. OTEVŘÍT ZPRÁVU