, Blog

Snus: přesvědčivá možnost harm reduction u kuřáků cigaret

Článek publikovaný v listopadu 2019 v časopise Harm Reduction Journal. Snus je tabákový výrobek pro orální použití, který se obvykle umísťuje za horní ret, a to buď ve volné formě nebo v porcovaných sáčcích, a používá se především ve Švédsku a Norsku. 

Snus: a compelling harm reduction alternative to cigarettes

Elizabeth Clarke, Keith Thompson, Sarah Weaverová, Joseph Thompson & Grant O'Connell

Harm Reduction Journal 16, číslo článku: 62 (2019)

Plné znění článku Snus: a compelling harm reduction alternative to cigarettes je možno si stáhnout v PDF ze stránek časopisu Harm Reduction Journal.

Abstrakt

Účelem tohoto přehledu bylo prozkoumat účinky užívání snusu ve vztahu ke specifickým účinkům na zdraví, konkrétně rakovině plic, kardiovaskulárním onemocněním, rakovině pankreatu, cukrovce, rakovině ústní dutiny a nenádorových onemocnění ústní dutiny. Byl rovněž zkoumán potenciál snižování škod u snusu jako alternativy k cigaretám, a to porovnáváním výskytu užívání snusu a kouření cigaret a nahlášeného výskytu nemocí souvisejících s tabákem v zemích Evropské unie.

Vědecká literatura ukazuje, že užívání snusu není významným rizikovým faktorem pro rozvoj rakoviny plic, kardiovaskulárních chorob, rakoviny pankreatu nebo rakoviny úst. Studie zkoumající užívání snusu a cukrovky uvádějí, že vysoká spotřeba snusu (odhaduje se na čtyři nebo více balení týdně) může být spojena s vyšším rizikem rozvoje diabetu nebo metabolického syndromu; celkové výsledky však nejsou přesvědčivé.

Užívání snusu je spojeno s přítomností slizničních lézí v ústní dutině, o nichž se udává, že se po ukončení užívání snusu rychle uzdraví.

Nejnovější údaje Eurobarometru z roku 2017 uvádějí, že Švédsko mělo nejnižší prevalenci denního kouření cigaret v Evropské unii (5%), zatímco míra každodenního užívání „orálního tabáku“ byla uváděna 20%. Údaje zveřejněné Světovou zdravotnickou organizací (WHO) v roce 2018 naznačují, že Švédsko mělo nejnižší úmrtnost na nemoci související s tabákem a nejnižší výskyt rakoviny plic u mužů. Celkově, prevalence a epidemiologické údaje naznačují, že používání snusu přináší významný přínos ve snižování škod, což se odráží ve srovnatelně nízkém výzkytu nemocí souvisejících s tabákem ve Švédsku ve srovnání se zbytkem Evropy.

Dostupné vědecké údaje, včetně dlouhodobých populačních studií prováděných nezávislými orgány, ukazují, že zdravotní rizika spojená se snusem jsou výrazně nižší než rizika spojená s kouřením cigaret.

Zdroj

[Clarke, E., Thompson, K., Weaver, S. et al. Snus: a compelling harm reduction alternative to cigarettes. Harm Reduct J 16, 62 (2019) doi:10.1186/s12954-019-0335-1]

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

Přečtěte si ji. Blog koureni-zabiji