, Blog

Screeningy karcinomu plic a CHOPN mají význam. Co říkají nejaktuálnější data z Česka?

Článek zveřejněný 12. 4. 2023 na stránkách proLékaře.cz informuje o sdělení přednosty Plicní kliniky LF UK a FN Hradec Králové doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D., na odborném semináři Aktuality v léčbě respiračních onemocnění. Seminář se konal 25. ledna 2023.

V Česku probíhají dva programy, jejichž účelem je brzký záchyt plicních onemocnění: „Karcinom plic – program časného záchytu“ a „NSC – Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci“.

  • Screening karcinomu plic − dosavadní výstupy: "Dle dat z radiologických pracovišť, která mají předstih oproti pojišťovnám, bylo k 9. prosinci 2022 vyšetřeno již 2260 osob: 3,5 % nálezů bylo pozitivních, 72,3 % negativních a zbylých 24,2 % neurčitých."
  • Program záchytu CHOPN: "Dle údajů z konce minulého roku bylo vyšetřeno 942 lidí, z nichž 35,8 % mělo jednoznačné známky CHOPN, o které se dříve nevědělo, a u všech se jednalo o mírné stadium (GOLD 1−2). Nespecifické plicní postižení bylo zjištěno u 28,1 % (265) a z těch, kteří z této skupiny přišli na kontrolu za 3–6 měsíců (38), se u 26,3 % (10 osob) prokázala CHOPN. Celkem tedy byla CHOPN nově diagnostikována u 347 z 942 účastníků projektu."

[Zdroj: Screeningy karcinomu plic a CHOPN mají význam. Co říkají nejaktuálnější data z Česka?, Srbová, E., proLékaře.cz, 12. 4. 2023; https://www.prolekare.cz/tema/terapie-kasle/detail/screeningy-karcinomu-plic-a-chopn-maji-vyznam-co-rikaji-nejaktualnejsi-data-z-ceska-133955; zobrazeno 19 10. 2023]

Další informace

Stránky Program časného záchytu karcinomu plic informují, pro koho je program určen, kde a jak probíhá. Do programu se mohou zapojit osoby, kterým je 55–74 let, jsou aktivním nebo bývalým kuřákem a vykouřili 20 či více balíčkoroků  (kouřili 1 krabičku cigaret denně po dobu 20 let, či více). Ve videu na stránkách jsou objasněny všechny náležitosti, plán screeningového procesu a dílčí kroky programu. Na stránkách je i seznam center, kde je screening prováděn.

Informace o pilotním programu Časný záchyt chronické obstrukční plicní nemoci v rizikové populaci jsou uvedeny na stránkách ÚZIS. Další informace jsou dostupné např na stránkách Plicní kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové. Kritéria pro zařazení do toho projektu jsou 40–69 let, cigaretová zátěž více jak 10 krabičkoroků a dušnost při rychlejší chůzi po rovině či do schodů bez jiné zjevné příčiny. Rizikoví pacienti jsou vyšetřeni u praktického lékaře a dále odeslání na vyšetření k pneumologovi.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! 

INFORMACE O STUDII