, Blog

Rizika úmrtí v souvislosti s užíváním bezdýmého tabáku: analýza dvou reprezentativních dlouhodobých studií

Článek Smokeless tobacco mortality risks: an analysis of two contemporary nationally representative longitudinal mortality studies publikovaný v časopise Harm Reduction Journal v březnu 2019 shrnuje výsledky analýzy dvou studií provedených v USA.

Autoři: Michael T. Fisher,  Susan Marie Tan-Torres, Charles L. Gaworski, Ryan A. Black and Mohamadi A. Sarkar

Harm Reduction Journal, 2019; 16:27; https://doi.org/10.1186/s12954-019-0294-6

Článek je k dispozici v html na stránce Smokeless tobacco mortality risks: an analysis of two contemporary nationally representative longitudinal mortality studies a je rovněž možno si jej zdarma stáhnout v PDF.

Byly analyzovány údaje ze dvou longitudinálních datových souborů (National Longitudal Mortality Study - NLMS a National Health Interview Survey - NHIS. Odhady HR odvozené ze dvou současných souborů údajů v USA, které zahrnují údaje o současných tabákových výrobcích, ukazují jasný rozdíl rizika úmrtnosti mezi moderními produkty bezdýmého tabáku (SLT) a cigaretami. Kuřáci cigaret měli zvýšené celkové riziko úmrtnosti a rizika pro několik příčin úmrtí specifických pro jednotlivé choroby, zatímco uživatelé SLT vykazovali konzistentně nižší rizika úmrtnosti. U uživatelů SLT (tzv. snusu) byla zjištěna mnohem nižší celková úmrtnost i specifická úmrtnost, např. na kardiovaskulární nemoci nebo rakovinu plic, než u kuřáků cigaret.

 

 


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO