, Blog

Randomizovaná studie: e-cigarety versus nikotinová substituční léčba

Studie provedená ve Spojeném království zahrnula 886 účastníků. Výsledky studie byly zveřejněny v lednu 2019 v časopise The New England Journal of Medicine. Informoval o nich i The Guardian.

Vapování (e-cigaret) je při snaze přestat kouřit dvakrát účinnější než nikotinové žvýkačky a náplasti

 

A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy

Autoři: Peter Hajek, Ph.D., Anna Phillips-Waller, B.Sc., Dunja Przulj, Ph.D., Francesca Pesola, Ph.D., Katie Myers Smith, D.Psych., Natalie Bisal, M.Sc., Jinshuo Li, M.Phil., Steve Parrott, M.Sc., Peter Sasieni, Ph.D., Lynne Dawkins, Ph.D., Louise Ross, Maciej Goniewicz, Ph.D., Pharm.D., et al. DOI: 10.1056/NEJMoa1808779

Randomizovaná studie téměř 900 dlouhodobých kuřáků srovnávala účinnost různých přístupů ke snaze přestat kouřit. Studie ukázala, že ti, kteří vapují e-cigarety mají 2x větší šanci, že přestanou kouřit, než ti, kteří používají registrované prostředky nikotinové substituce. Ve studii byli zahrnuti kuřáci, většinou středního věku, kteří byli náhodně rozdělení do 2 skupin. Jedna skupina obdržela soupravu s e-cigaretou, druhá náhradní nikotinovou terapii, jako jsou nikotinové náplasti, pastilky, spreje nebo nikotinové žvýkačky. Všichni dostali behaviorální podporu. Po jednom roce nekouřilo spalovaný tabák 18 % těch, co vapovali, a 10 % těch, kteří užívali uznané nikotinové náhražky. Uživatelé e-cigaret uváděli větší pokles kašle a zahlenění než uživatelé nikotinové substituce. Uživatelé e-cigaret častějí hlásili podráždění v krku nebo v ústní dutině než uživatelé uznaných nikotinových náhražek (65 % vs 51 %), ti zase častěji uváděli nevolnost (38 % vs 31 %) Významné rozdíly mezi skupinami ve výskytu sípání nebo dechové nedostatečnosti nebyly zjištěny.

Jedná se o první experimentální studii srovnávající uznané zdravotní pomůcky k odvykání kouření s e-cigaretami, které takto uznány nejsou. Podle prof. Hajeka, který studii vedl, jsou e-cigarety lepšími pomůckami a výsledky jeho studie by mohla mít vliv na rady, které jsou kuřákům udělovány. I když nelze e-cigarety označit za bezpečné, je velice nepravděpodobné, že by rizika jejich užívání byla větší něž 5 % rizik kouření tabákových cigaret. Číslo 5 % pochází ze zprávy shrnující poznatky v oblasti e-cigaret, kterou vydala Public Health Engalnd, britská vládní agentura, která má na starost věřejné zdraví.

[Výsledky studie: A Randomized Trial of E-Cigarettes versus Nicotine-Replacement Therapy, The New England Journal of Medicine, 30. 1. 2019; zobrazeno 13. 2. 2019]

O studii informoval i britský The Guardian: Vaping twice as likely as gum to help smokers quit, research finds [The Guardian, 30. 1. 2019; zobrazeno 13. 2. 2019]

Související informace

Souhrn vědecky podložených informací o e-cigaretách a heat-not-burn (zahřívaných) produktech je k dispozici ve zprávě zveřejněné na britských vládních stránkách Public Health England pod titulkem E-cigarettes and heated tobacco products: evidence review [2. 3. 2018; zobrazeno 14. 2. 2019]. Zpráva je k dispozici jak v html i jako PDF ke sttažení.


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO