, Blog

Princip snížení škodlivosti jako slibná cesta v boji proti kouření

Článek zveřejněný v listopadu 2019 v časopise Zdravotnictví a medicína.

"V České republice kouří přes dva miliony lidí a většina z nich se někdy pokusila přestat. To se ale podaří málokomu, odhaduje se, že pouze čtyřem procentům kuřáků. V posledních letech se proto stále více mluví o možnostech spojených s tzv. konceptem snižování škodlivosti (harm reduction) v oblasti kouření. V odborných kruzích panuje poměrně široký konsenzus, že e-cigarety a tzv. bezdýmné tabákové produkty jsou daleko méně nebezpečné než samotné kouření a že reprezentují zajímavou a slibnou alternativu. A to i v kontextu aktuálního vývoje v USA, kde nesprávné užívání elektronických cigaret zapříčinilo několik úmrtí.", shrnuje autor v úvodu článku Princip snížení škodlivosti jako slibná cesta v boji proti kouření.

Ve článku najdete názor prof. Michala Miovského a dalších odborníků na e-cigarety a další alternativy konzumace nikotinu. Prof. Miovský také kritizuje nedostatek prostředků na kvalitní klinický výzkum nových metod a možností pro léčbu závislosti na tabáku a odvykání kouření.

[Zdroj: Princip snížení škodlivosti jako slibná cesta v boji proti kouření; Zdravotnictví a medicína, 4. 11. 2019; zobrazeno 26. 2. 2020]


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.cz; koronavirus.mzcr.cz a dále zejména www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Výzva kuřákům: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem! Společná výzva lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz