, Blog

Obrazová varování na krabičkách cigaret nejsou cílena na ženy

Odborný článek "EU anti-smoking graphic warnings on cigarette packets: semiotics and the issue of gender under-representation" byl publikován v listopadu 2018.

Souhrn článku EU anti-smoking graphic warnings on cigarette packets: semiotics and the issue of gender under-representation je dostupný na stránce Irish Journal of Medical Science. Článek samotný je ke stažení pouze pro předplatitele časopisu či po zakoupení jednotlivého článku.

Autoři: Diane O Doherty, Frank Houghton, Derek McInerney, Bruce Duncan, Daisy Houghton.

"Kouření zůstává celosvětově nejdůležitější příčinou úmrtnosti, která lze předejít, a je zodpovědná za významnou nemocnost [1]. Povinné zavádění kombinovaných protifukčních grafických a textových varování na tabákové výrobky v Evropské unii (EU) bylo proto vítáno jako důležitý prvek nezbytné boje proti tabáku [2]. Narůstající důkazy naznačují, že taková varování jsou účinným nástrojem, zejména v kombinaci s neznačenými obaly [3, 4].

Zkoumání revidovaných kombinovaných vyobrazení zavedených EU v letech 2014-2015 [5] odhaluje nedostatečné zastoupení žen v zaměření výstrahy. Pokud je uvedeno pohlaví dospělého kuřáka, bývá to muž (tabulka 1) - (sada 1, 50%, sada 2, 43%, sada 3, 29%).

[Zdroj: EU anti-smoking graphic warnings on cigarette packets: semiotics and the issue of gender under-representation, SpringerLink, Irish Journal of Medical Science, 22.11.2018, zobrazeno 23.01.2019]


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO