, Blog

Nikotinové sáčky již nebudou dostupné dětem a mladistvým

Novelizace zákona č. 65/2017 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Dne 8. března 2023 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 59/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.

Novela zavedla pro prodej nikotinových sáčků stejnou regulaci, která už platí pro tabákové výrobky nebo pro elektronické cigarety. Za porušení zákazu hrozí prodejci peněžitý postih.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 - první souhrnná zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR. Přečtěte si tuto zprávu, i další zajímavosti: BloG KOURENI-ZABIJI