, Blog

Nikotin umí opravit mozkové poruchy, které způsobuje schizofrenie

Článek na stránkách České televize cituje výzkum provedený v USA.

"Stálý příjem nikotinu vrací do normálu geneticky způsobené poškození mozku spojené se schizofrenií. Podle nového výzkumu, který vznikl na University of Colorado Boulder, to vrhá nové světlo na příčinu této choroby, ale současně i na to, proč lidé, kteří jí trpí, tak často kouří."

Článek informuje o výzkumu provedeném v USA, jehož autoři chtějí, aby výzkum přispěl ke vzniku nové léčby založené na nikotinu, který nezpůsobuje závislost. Práce byla zveřejněna v odborném časopise Nature Medicine. Výzkum byl proveden na myších s variantou genu CHRNA5. Rovněž u lidí je pozorována souvislost mezi variantou genu CHRNA5, schizofrenií a kouřením:

"Již dřívější výzkum genů ukázal, že lidé s variantou genu CHRNA5 mívají schizofrenii častěji, nicméně mechanismus zůstával nepochopený. Současně se ukázalo, že lidé s touto variantou genu častěji kouří. Asociace mezi kouřením a schizofrenií je velmi nápadná a silná – dříve se dokonce často uváděla jako typický příklad náhodné korelace: 80–90 procent lidí se schizofrenií patří mezi silné kuřáky. Jednou z hypotéz bylo, že si nemocní sami určili tabák jako lék, jenž pomáhá proti příznakům choroby."

[Zdroj: Nikotin umí opravit mozkové poruchy, které způsobuje schizofrenie, ČT24, 24. 1. 2017; zobrazeno 4. 12. 2018]


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO