, Blog

Neotevřít téma rozlišení škodlivosti nikotinových produktů jen proto, že je to politicky obtížné, je téměř zločin, říká Jindřich Vobořil

Informace z II. ročníku mezinárodního panelu konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence, který se konal 6. 9. 2022.

Zdravotnický deník ve článku Neotevřít téma rozlišení škodlivosti nikotinových produktů jen proto, že je to politicky obtížné, je téměř zločin, říká Jindřich Vobořil informuje o příspěvku českého národního koordinátora pro protidrogovou politiku v rámci II. ročníku mezinárodního panelu konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence.

Citujeme:

  • '„Závislosti jsou jedno z pěti největších preventabilních témat v oblasti veřejného zdraví a medicíny. Jen v ČR zemře 14 tisíc lidí předčasně kvůli kouření, a takto bych mohl pokračovat. Před lety jsme si řekli, že musíme integrovat politiky – jednotlivé závislosti se totiž prolínají. Když se podíváte na studii ESPAD, která se zaměřuje na užívání různých typů látek 16letými, byli byste překvapeni, jak se vysoké užívání tabáku prolíná s užíváním jiných návykových látek, nejen alkoholu, ale i těch nelegálních,“ uvádí Jindřich Vobořil.'
  • "Podle některých studií tak lidé, kteří začnou užívat tabák před 16. narozeninami, mají až osmkrát vyšší riziko rozvoje vzniku závislosti i na nelegálních drogách. V Česku proto máme vedle jednotné politiky ohledně závislosti na tabáku, alkoholu, nelegálních drogách či hraní shrnuté v Národní strategii prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním také ustavenou pozici národního protidrogového koordinátora, který je podřízen přímo premiérovi a jehož působnost je nadresortní. K řešení závislostí je totiž třeba nejen zdravotnictví, ale také sociální služby, regulace cen alkoholu a tabáku, edukace, policie, celní správa či justice."

Pod tagem KONFERENCE ZD jsou na stránkách Zdravotnického deníku jsou přiblížena i vystoupení dalších řečníků na II. ročníku mezinárodního panelu konference Zdravotnického deníku Ekonomika prevence, např. ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové. B. Macková hovořila mj. o tom, jak se liší klinická medicína a veřejné zdraví. Podle ní až 80 procent nemocí, ať infekčních, nebo neinfekčních, je přitom preventabilní zdravým životním stylem.

[Zdroje: Neotevřít téma rozlišení škodlivosti nikotinových produktů jen proto, že je to politicky obtížné, je téměř zločin, říká Jindřich Vobořil, Zdravotnický deník, 20. 9. 2022, https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/09/neotevrit-tema-rozliseni-skodlivosti-nikotinovych-produktu-jen-proto-ze-je-to-politicky-obtizne-je-temer-zlocin-rika-jindrich-voboril/ a Od medicíny po tvorbu politik. Veřejné zdraví je jako deštník, odborníci, kteří by ho v Česku drželi, ale scházejí, Zdravotnický deník, 23. 9. 2022, https://www.zdravotnickydenik.cz/2022/09/od-mediciny-po-tvorbu-politik-verejne-zdravi-je-jako-destnik-odbornici-kteri-by-ho-v-cesku-drzeli-ale-schazeji/; zobrazeno 26. 9. 2022]

 

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Prosíme o pomoc: Probíhá Evropská on-line studie o drogách (EWSD) 2024. Pokud je vám 18+ let a v posledních 12 měsících jste užili některou z nelegálních drog, prosím sdílejte svou zkušenost ve výzkumném dotazníku: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EWSD2024-Czechia  Děkujeme! 

INFORMACE O STUDII