, Blog

Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového tzv. protikuřáckého zákona (č. 65/2017 Sb.)

"Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, (tzv. „protikuřácký zákon“) nahradí od 31. května 2017, tedy v den, který je již tradičně Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů. Hlavním cílem je posílení ochrany před zejména zdravotními škodami působenými návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mládeže.", uvádí se na stránce Ministerstva zdravotnictví, věnované tomuto zákonu. 

K 20. 3. 2017 najdete na stránce "Nejčastější dotazy a odpovědi na téma nového tzv. protikuřáckého zákona" odpovědi na tyto otázky:

 • Restauratéři si stěžují na to, jakým způsobem mají poznat, případně monitorovat, komu už dále nenalévat?
 • Podle kterého právního předpisu lze už nyní uložit sankci za porušení stávajícího zákazu prodat nebo podat alkoholický nápoj osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou?
 • Existuje nějaká obdoba protikuřáckého zákona v některé ze zemí EU?
 • Někteří restauratéři si stěžují, že nevědí, jak mají poznat, že člověk, kterému podají alkohol, bude poté například řídit automobil či vykonávat jinou činnost, kterou by mohl ohrozit zdraví či majetek.
 • Od kdy bude nový zákon účinný?
 • Týká se zákon jen cigaret?
 • Kde všude by mělo být kouření zakázáno?
 • Co užívání elektronických cigaret?
 • Dodnes hostinští měli možnost provozovat kuřáckou restauraci nebo oddělit ve svých provozech kuřáckou a nekuřáckou část. Jak tomu bude poté, co začne zákon platit?
 • Co automaty na prodej cigaret?
 • Jaké jsou postihy za nedodržení zákona?
 • Jak zákon upravuje prodej alkoholu?
 • Někteří provozovatelé restaurací se rozhodli své podniky převést na soukromé kluby anebo klubové pivnice s cílem vyhnout se účinkům tzv. protikuřáckého zákona. Je tento postup obcházením výše zmíněného zákona či nikoliv? Nechystá se ministerstvo zákon z těchto důvodů zpřísnit?

Citujeme odpověď na otázku Kde všude by mělo být kouření zakázáno?:

 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • ve škole a školském zařízení,
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí,
 • v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let,
 • v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 • ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 • v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Plné znění z. č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, najdete na stránce Sbírky zákonů. Zákon je k dispozici i na Portálu veřejné správy gov.cz nebo na stránce zakonyprolidi.cz

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

31. 5. Světový den bez tabáku 2022 World No Tobacco Day Klíčová sdělení a materiály ke kampani (klikněte na rámeček).

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

číst zprávu