, Blog

Na elektronické cigarety včetně tzv. IQOS se vztahuje zákaz kouření

Zákaz kouření z hlediska rozdílné úpravy pro prostředky IQOS a elektronické cigarety.

Podrobnosti jsou uvedeny zejména v § 8 "Zákaz kouření a zákaz používání elektronických cigaret" zákona č. 65/2017 Sb.  Zákon však umožňuje používání elektronických cigaret včetně IQOS - ve vnitřních prostorách stravovacích zařízeních, ve kterých to majitel povolil - na rozdíl od běžných tabákových cigaret, ve kterých dochází k hoření; ty jsou ve vnitřních prostorách zákonem zakázány.

Elektronický magazín my-IQOS.cz propagující užívání IQOS připomíná, že používání prostředků IQOS podléhá "protikuřáckému zákonu" proto, že IQOS spadá pod definici elektronické cigarety, uvedené v zákoně v § 2, a jeho náplně jsou podle zákona tabákovým výrobkem. IQOS je obchodní název jednoho z typů elektronické cigarety, tzv. heat-not-burn cigarety, umožňující inhalaci výparů (aerosolu) ze zahřívaného tabáku. Oproti tomu prostředky známé jako e-cigareta obsahují kapalnou náplň (e-liquid); vychází z nich rovněž aerosol (nikoliv pára) a mohou, ale nemusí, obsahovat nikotin.

Další informace o heat-not-burn prostředcích a e-cigaretách jsou v sekci Jak přestat na tomto webu. 


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO