, Blog

Multimodální odvykání kouření v reálném prostředí: kombinace motivačního rozhovoru s terapií a produkty se sníženým rizikem

Článek publikovaný v říjnu 2019 v online časopise Tobacco Use Insight.

"Abstrakt: Užívání tabáku je globální pandemií, která postihuje odhadem 1,2 miliardy lidí a má za následek značné zdravotní zatížení a související náklady.

Cíle: Cílem této studie bylo odhadnout účinnost několika způsobů odvykání kouření v reálném prostředí a zhodnotit prediktory abstinence kouření.

Metody: Studie byla provedena na vzorku 593 případů zaznamenaných v období mezi 2015 a 2016. Zahrnuto bylo šest léčebných skupin: (1) bupropion a motivační pohovor (MI); (2) bupropion, nikotinová substituční terapie (NRT) a MI; (3) NRT a MI; (4) vareniklin a MI; (5) vaporizér - elektronická cigareta a MI; a (6) elektronická cigareta, cigareta typu „cigalike“ a MI.

Výsledek: Výsledky podporují účinnost všech léčených skupin při použití v reálném prostředí. Prediktory kouření abstinence byly sex, kouření partnera, předchozí pokusy o odvykání, denní spotřeba, soběstačnost a úroveň závislosti na nikotinu.

Závěry: Použití různých terapeutických strategií v klinické praxi, včetně farmakoterapie a nestandardních systémů elektronického užívání nikotinu, jako je elektronická cigareta, zajišťuje větší šanci na úspěšné ukončení a možnost přizpůsobení intervencí podle možností pacientů."

[Zdroj: Multimodal Smoking Cessation in a Real-Life Setting: Combining Motivational Interviewing With Official Therapy and Reduced Risk Products; Pasquale Caponnetto, Jennifer DiPiazza, Giorgio Carlo Cappello, Shirin Demma, Marilena Maglia, Riccardo Polosa; poprvé publikováno 6. října 2019; výzkum, https://doi.org/10.1177/1179173X19878435; přeloženo s využitím překladače Google]

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

31. květen - Světový den bez tabáku. Poslechněte si rozhovor s doc. MUDr. Viktorem Mravčíkem Ph.D. v pořadu Epicentrum Blesku (35:44 min).

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 - první souhrnná zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR. Přečtěte si tuto zprávu, i další zajímavosti: BloG KOURENI-ZABIJI