, Blog

Mravčík: Návykové látky mají různou míru škodlivosti, potřebujeme moderní regulaci

Rozhovor s doc. MUDr. Viktorem Mravčíkem, Ph.D., zveřejnily novinky.cz 23. března 2023.

"Každý pátý Čech umírá na nemoci a příčiny související s tabákem nebo alkoholem, ročně zemře v důsledku kouření a alkoholu odhadem přibližně 25 tis. osob. Konopí užívá přibližně deset procent populace. Současný regulační rámec je nedostatečný, říká v rozhovoru doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., mezinárodně uznávaný odborník na drogové závislosti."

Vyjadřuje se mimo jiné i k alternativám kouření:

  • "Většina lidí se mylně domnívá, že tyto alternativy jsou stejně škodlivé nebo ještě škodlivější než cigarety. To je naše chyba, chyba systému, chyba autorit, že nedokážou adekvátně informovat o rizicích alternativ a o jejich přínosech a že je nedokážou lépe využít v kontrole tabáku. Alternativy samozřejmě nejsou bez rizik, ale důležité je, že jsou mnohem méně rizikové než cigarety. Kuřákům bychom tedy měli doporučovat, aby s kouřením přestali. Pokud však přestat nechtějí nebo toho nejsou momentálně schopni, měli bychom jim nabídnout méně škodlivé alternativy."

[Mravčík: Návykové látky mají různou míru škodlivosti, potřebujeme moderní regulaci, zobrazeno 12. 4. 2023]

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

NOVÉ na tomto webu, 29. 2. 2024: Zpráva o tabákových a nikotinových výrobcích v České republice 2023. OTEVŘÍT BLOG