, Blog

Motivace k odvykání kouření

Dřív, než budete přemýšlet JAK přestat kouřit, potřebujete vědět, PROČ přestanete kouřit. Motivace vám pak pomůže si od kouření odvyknout. 

Motivaci k odvykání kouření je věnována stránka Proč přestat na webu koureni-zabiji.cz

Jednou z možností, kterou můžete využít, je navštívit on-line adiktologickou poradnu Tabák, kde najdete i svépomocnou aplikaci Změňte se

Další možností je nechat se inspirovat příručkou příručku „Kouření aneb závislost na tabáku", kterou vydalo sociálně psychologické centrum Arkáda. Publikace je zdarma dostupná na internetu. Příručka obsahuje podrobný popis metody, kterou si každý kuřák může sám vyzkoušet - nazývá se „Motivační váha". Kuřák si sepíše své argumenty (1) PRO KOUŘENÍ (výhody z kouření a nevýhody z nekouření) a (2) PROTI KOUŘENÍ (výhody z nekouření a nevýhody z kouření) a přiřadí jim váhu na stupnici 1-10. Pak své údaje ve sloupcích sečte. Podrobnosti najdete v uvedené příručce na str. 18 a dále.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

31. 5. Světový den bez tabáku 2022 World No Tobacco Day Klíčová sdělení a materiály ke kampani (klikněte na rámeček).

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

číst zprávu