, Blog

Metody bez prokázané účinnosti

Alternativní metodou, nabízenou na podporu odvykání kouření, je biorezonance. Účinnost této metody není vědecky prokázána.

Při vyhledávání na internetu se zobrazují zdroje nabízející metodu biorezonance jako pomoc při odvykání kuření. Společnost pro léčbu závislosti na tabáku řadí biorezonanci mezi metody bez prokázané účinnosti a v metodických doporučeních tato metoda není uváděna. Informace o biorezonanci v češtině pocházející z jiného zdroje než od těch, kdo ji nabízejí, je například na stránkách Kuřákova plíce v článku Biorezonance při odvykání kouření - účinnost a věrohodnost metody. Autorem je MUDr. Zbyněk Mlčoch.

Zahraniční informace k biorezonanci sestavené na základě evidence-based přístupu jsou k dispozici například v článcích britského vědce Rogera Coghilla Bioresonance - Fact or Fallacy? An Evidence-Based Approach a Bioresonance Part II: Practical Approaches to Treatment (oba články jsou z r. 2007), publikovaných na stránkách PositiveHealthOnline.

Dříve byly za metodu bez prokázané účinnosti považovány i elektronické cigarety, které slouží pro inhalaci nikotinu v podobě aerosolu; nyní (2016) jsou elektronické cigarety považovány za prostředek harm reduction (snižování rizik) u stávajících kuřáků (Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku 2015, část 4 - Harm reduction v užívání tabáku; Časopis Vnitřní lékařství 2015; 61(5, Suppl 1): 1S4–1S15). Elektronickým cigaretám je na webu koureni-zabiji.cz věnován samostatný článek.


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.cz; koronavirus.mzcr.cz a dále zejména www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Výzva kuřákům: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem! Společná výzva lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz