, Blog

LungScreen - aplikace upozorňuje na riziko rakoviny plic

Aplikace pro mobilní telefony, která pomáhá v prevenci rakoviny plic.

V září 2018 byla představena aplikace LungScreen, která má podporu České chirurgické společnosti a České pneumologické a ftizeologické společnosti. Cílem je napomoci včasnému záchytu rakoviny plic.

Aplikace původně vznikla v Maďarsku v r. 2015. Obsahuje soubor otázek, zaměřených na klíčové faktory ovlivňující vznik rakoviny plic. Uživatel je po vyhodnocení odpovědí zařazen do jedné ze tří skupin podle míry rizika a je mu případně doporučena návštěva specialisty.

Aplikace doporučuje přímo konkrétní spolupracující centra, která se mohou o takového pacienta postarat. Tato centra zároveň budou monitorovat průběh a přínos aplikace. Spolupracujícími centry jsou plicní kliniky šesti velkých nemocnic: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice v Motole, Thomayerova nemocnice a Fakultní nemocnice Olomouc.

Aplikace je zdarma dostupná pro zařízení s Androidem a iOS pod názvem LungScreen.


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO