, Blog

Léčba závislosti na tabáku

Léčba závislosti na tabáku probíhá ve specializovaných centrech pro závislé na tabáku, která jsou zřizována ve větších zdravotnických zařízeních, případně v jiných (ambulantních) zdravotnických zařízeních.

Centra pro závislé na tabáku jsou zpravidla součástí nemocnic nebo klinik fakultních nemocnic. Jejich umístění v jednotlivých zařízeních se velmi liší. Mohou být například součástí pracoviště plicního, psychiatrického, kardiologického, interního, neurologického. V současné době (leden 2016) je celkem 42 center. Jednotlivá centra je možno si vyhledat na stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku: http://www.slzt.cz/centra-lecby

Doporučení pro léčbu závislosti na tabáku byla vydána v r. 2015 jako suplementum č. 1 časopisu Vnitřní lékařství. Pro pracovníky ve zdravotnictví je Vnitřní lékařství - Číslo Suppl 1/2015 dostupné na stránkách proLékaře.cz.

Na stránkách www.odvykani-koureni.cz  je možno se on-line objednat k lékaři. V této databázi jsou zařazeni i jiní lékaři než specializovaná centra pro závislé na tabáku, která jsou uvedena na stránkách www.slzt.cz, jde tedy o širší databázi. Přesto nezahrnuje všechny lékaře, kteří léčbu závislosti na tabáku nabízejí. Jde opět o širší „vějíř" specializací, mezi nimi i praktické lékaře.

Praktičtí lékaři mají k dispozici doporučený diagnostický a léčebný postup pro léčbu závislosti na tabáku v ordinaci praktického lékaře (CDP-PL 2005), vydaný Společností všeobecného lékařství ČLS JEP, přílohu k doporučenému postupu s přehledem dostupné farmakoterapie (2005), a dodatek vydaný v roce 2011. 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

31. 5. Světový den bez tabáku 2022 World No Tobacco Day Klíčová sdělení a materiály ke kampani (klikněte na rámeček).

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

číst zprávu