, Blog

Léčba závislosti na tabáku v ČR: historie, současnost, budoucnost

Článek publikovaný v Časopise lékařů českých č. 3-4/2020.

"Léčba závislosti na tabáku má relativně krátkou historii. V rámci naší zdravotní péče je v různé intenzitě nabízena po více než dvě desetiletí.

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku vyškolila ve spolupráci s Českou lékařskou komorou několik tisíc lékařů, sester, farmaceutů a dalších zdravotníků v intervenování u kuřáků. Iniciovala vznik center pro závislé na tabáku. Na svých webových stránkách (www.slzt.cz) spravuje jejich databázi (n = 43), stejně jako adresář ambulantních lékařů poskytujících léčbu závislosti na tabáku (n = 214) i lékáren poskytujících poradenství (n ~ 150). Uvádí mobilní aplikace k odvykání kouření v češtině, kontakt na Národní linku pro odvykání, adiktologické ambulance zabývající se také závislostí na tabáku (n = 3), odkaz na publikovaná doporučení léčby a další informace.

Všichni lékaři, sestry a další pracovníci ve zdravotnictví by měli rutinně aplikovat alespoň krátkou intervenci v řádu desítek vteřin, kromě toho by měly být k dispozici další různorodé formy pomoci, od letáků po intenzivní léčbu. Věnujeme se i potřebnému směřování této oblasti medicíny.", uvádí se v úvodním souhrnu přehledového článku dostupného na stránkách prolekare.cz.

[Zdroj: Léčba závislosti na tabáku v ČR: historie, současnost, budoucnost, Časopis lékařů českých 2020 - 3-4; https://www.prolekare.cz/casopisy/casopis-lekaru-ceskych/2020-3-4-1/lecba-zavislosti-na-tabaku-v-cr-historie-soucasnost-budoucnost-123300  zobrazeno 8. 10. 2020; plné citační údaje uvedeny níže]

Citační údaje článku

[Autoři: Eva Králíková 1,2; Kamila Zvolská 1; Lenka Štěpánková 1; Alexandra Pánková 1,2; Vladislava Felbrová 1; Stanislava Kulovaná 1 Působiště autorů: Centrum pro závislé na tabáku, 3. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN v Praze 1; Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN v Praze 2 Vyšlo v časopise: Čas. Lék. čes. 2020; 159: 147-152 Kategorie: Přehledový článek]

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...