, Blog

Které intervence v oblasti eHealth jsou nejúčinnější pro odvykání kouření?

Studie - systematický přehled. Publikováno v červenci 2018.

Výsledky studie "Which eHealth interventions are most effective for smoking cessatiion? A systematic review" byly publikovány na stránkách Dovepress.

Autoři: Huyen Phuc Do,1,2 Bach Xuan Tran,3,4 Quyen Le Pham,5 Long Hoang Nguyen,6,7 Tung Thanh Tran,2 Carl A Latkin,3 Michael P Dunne,1,8 Philip RA Baker1

1) School of Public Health and Social Work, Queensland University of Technology, Brisbane, QLD, Australia; 2) Institute for Global Health Innovations, Duy Tan University, Danang, Vietnam; 3) Department of Health, Behaviours and Society, Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, Baltimore, MD, USA; 4) Institute for Preventive Medicine and Public Health, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam; 5) Department of Internal Medicine, Hanoi Medical University, Hanoi, Vietnam; 6) Department of Public Health Sciences, Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden; 7) Center of Excellence in Behavioral Medicine, Nguyen Tat Thanh University, Ho Chi Minh City, Vietnam; 8) Institute for Community Health Research, Hue University, Hue, Vietnam

 

Účelem studie bylo shrnout důkazy o účincích a možných modifikátorech účinku různých intervencí elektronického zdraví (eHealth), které pomáhají lidem odvyknout kouření.

Analýza byla provedena ve 4 databázích - MEDLINE, PsycINFO, Embase a The Cochrane Library; bylo zahrnuto 108 studií a 110 372 účastníků. Bylo zjištěno, že intervence pomocí webových platforem a platforem využívajících mobilní telefony (mHealth) vedly k výrazně vyšší abstinenci kouření ve srovnání s kontrolní skupinou, které je poskytována běžná péče. Také intervence využívající textové zprávy na míru  a informace z internetu spolu s nikotinovou substitucí mohou zvýšit úspěšnost odvykání kouření. 

Podrobnější popis výsledků studie a plné znění článku (PDF a html) je možno si přečíst či stáhnout na stránce Dovepress. Článek je licencován pod Creative Coommons CC-BY-NC v3.0.


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO