, Blog

Kouření zakazovali církev, sultán i Hitler. Přehled dějin boje proti tabáku

Článek na stránkách České televize.

"Do Evropy se tabák dostal roku 1528, první zmínka o zákazu kouření pochází z roku 1575 z Mexika. Tam tehdy zakázali kouření v kostelích, zřejmě kvůli tomu, že kouř narušoval posvátnost obřadu a také kouření odvádělo pozornost od modlitby."

"Prvním panovníkem, který veřejně vystoupil proti kouření tabáku, byl anglický a skotský král Jakub VI. roku 1604. Napsal tehdy jednu z prvních polemik proti kouření – A Counterblaste to Tobacco. V ní panovník obvinil původní obyvatele Ameriky, že tabák zavlekli do Evropy, stěžoval si na pasivní kouření a napadal negativní důsledky kouření na lidské zdraví. Tvrdil, že kouřící muži jsou příliš slabí na to, aby mohli pracovat. A tak v tomto manifestu zavedl vysokou daň na tabák."

[Zdroj: Kouření zakazovali církev, sultán i Hitler. Přehled dějin boje proti tabáku, ČT24, 9. 12. 2016; zobrazeno 4. 12. 2018]


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO