, Blog

Kouření v těhotenství - vliv na matku a dítě, možnosti léčby závislosti na tabáku

Souhrn

"Negativní vliv kouření na plodnost žen a také na průběh jejich těhotenství byl prokázán mnoha studiemi. Toxické látky v cigaretovém kouři pronikají placentou do plodu a způsobují závažné komplikace, a to jak v nitroděložním prostředí, tak i později. V postnatálním vývoji dětí kuřaček se mnohem častěji vyskytují některá vážná onemocnění. Těhotná kuřačka by proto měla co nejdříve přestat kouřit. Náhradní léčba nikotinem je v těhotenství první volbou, bezpečnějším řešením než pokračování v kouření."

Poznatky

Negativní vlivy kouření působí během těhotenství nejen na matku, ale i plod. U dětí kuřaček může být negativně ovlivněn tělesný růst a vývoj mozku, plic i ostatních orgánů; častější je také syndrom náhlého úmrtí kojence. Dále se mohou objevit například poruchy chování.

Kouření také nepříznivě ovlivňuje plodnost žen. U slabých a zejména u silnějších kuřaček existuje zvýšené riziko, spontánních potratů, mimoděložního těhotenství, vzniku vcestného lůžka a předčasného odloučení placenty. Předpokládá se, že tyto komplikace jsou způsobeny patologickými změnami v cévním řečišti.

Rizikové pro matku a plod je rovněž setrvání v kuřáckém prostředí.

Těhotenství je významný faktor pro ženy v jejich rozhodnutí přestat kouřit, přesto se k tomu odhodlá přibližně polovina těhotných kuřaček. V článku je v souladu s medicínou založenou na důkazech doporučeno zcela přestat kouřit, případně kouření nahradit léčbou nikotinem. Ideální je zanechání kouření 6 měsíců před plánováním těhotenství.

[Zdroj: Kouření v těhotenství - vliv na matku a dítě, možnosti léčby závislosti na tabáku; prolekare.cz, Časopis lékařů českých, zobrazeno 10.5.2017]

Adamcová, K., in Časopis lékařů českých (Čas. Lék. čes.) 2017; 156: 9-12. Přehledový článek. Autorka působí na Gynekologicko-porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

Přečtěte si ji. Blog koureni-zabiji