, Blog

Kouření – ovlivnitelný rizikový faktor nemocí srdce a cév

Odborný článek publikovaný v časopise Kardiologická revue – Interní medicína č. 2/2019.

Autoři: Šedová L. 1; Tóthová V. 1; Chloubová I. 1; Michálková H. 1; Olišarová V. 1; Bártlová S. 1; Urbanová V. 2; Adámková V. 3

Působiště autorů: Ústav ošetřovatelství, porodní asistence a neodkladné péče, ZSF JU v Českých Budějovicích 1; Ústav humanitních studií v pomáhajících profesích, ZSF JU v Českých Budějovicích 2; Pracoviště preventivní kardiologie, Kardiocentrum, IKEM, Praha 3

Vyšlo v časopise: Kardiol Rev Int Med 2019, 21(2): 106-110

Cílem studie bylo popsat názory české laické veřejnosti na problematiku kouření coby významného rizikového faktoru, který ovlivňuje vznik i prognózu kardiovaskulárních chorob. Studie byla provedena formouřízeného rozhovoru. Tazateli bylo osloveno celkem 2 306 náhodně vybraných občanů.

Ve článku je uveden závěr: "Z výsledků naší studie vyplývá, že výskyt kouření v populaci starší 40 let je o něco vyšší než průměr v ČR. Zajímavé je, že téměř 1/ 2 kuřáků se léčí pro nemoci srdce a cév a více než 45 % dotázaných kuřáků má podle BMI nadváhu. Tento fakt nasvědčuje tomu, že většina z oslovených respondentů si je vědoma toho, že kouření neprospívá zdraví. Je však velice složité v praxi motivovat a udržet motivaci pacientů k odvykání kouření, což také potvrzuje fakt, že více než 1/ 3 respondentů neví, kde hledat odbornou pomoc. Sestra je s pacienty v intenzivnějším kontaktu než lékař a krátkou intervencí může pacienta podpořit a motivovat k odvykání kouření. Právě principy kognitivně behaviorálního přístupu a motivačních rozhovorů se zdají být v odvykání kouření účinné."

/Zdroj: Kouření – ovlivnitelný rizikový faktor nemocí srdce a cév, Kardiologická revue – Interní medicína 2/2019; prolekare.cz, zobrazeno 24.10.2019/

Kompletní článek v PDF je přístupný odborníkům po registraci na stránkách prolekare.cz


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.cz; koronavirus.mzcr.cz a dále zejména www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Výzva kuřákům: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem! Společná výzva lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz