, Blog

Kouření a lékové interakce

Souhrn

"Kouření cigaret může ovlivnit metabolismus léků prostřednictvím farmakokinetických a farmakodynamických mechanismů. Náhlá změna kouření může vystavit nemocné riziku závažných nežádoucích účinků, např. po klozapinu. Pravidelné sledování údaje o kouření a rozsahu spotřeby cigaret u nemocných nám usnadňuje úpravu dávkování určitých léčiv."

Poznatky

Kuřáci mají obavu z nežádoucích účinků léků podávaných při léčbě závislosti na tabáku, zatímco v cigaretovém kouři vdechující tisíce toxických látek. Tabákové výrobky většinou urychlením metabolismu snižují účinek řady léků. Interakce léčiv mohou u kuřáků ovlivnit jejich farmakodynamiku (působení léčiva) i farmakokinetiku (osud léčiva v organizmu).

Negativní vliv kouření se může projevit například snížením terapeutického účinku a zvýšením výskytu nežádoucích reakcí.

 

[Zdroj: Kouření a lékové interakce, prolekare.cz, zobrazeno 10. 5. 2017]

Perlík, F., Kouření a lékové interakce in Časopis lékařů českých (Čas. Lék. čes.) 2017; 156: 13-14. Autor působí ve Farmakologickém ústavu 1. LF UK a VFN v Praze. 

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

Přečtěte si ji. Blog koureni-zabiji