, Blog

Kouření a koronavirus – informace pro pacienty

Informace společnosti pro léčbu závislosti na tabáku, doplněná o další odkazy na pomoc s odvykáním kouření..

Společnost pro léčbu závislosti na tabáku zveřejnila tuto informaci pro pacienty?

Kouření a koronavirus

Koronavirus (SARS-CoV-2) způsobuje akutní respirační infekci. Obecně, funkce plic může být postižena i řadou jiných virových a bakteriálních infekcí.

Kouření poškozuje celé tělo, ale plicní tkáň a imunitní systém zejména. To snižuje odolnost proti infekcím jako koronavirus. Znamená to, že pokud kouříte:

  • snáze se nakazíte respirační infekcí
  • případná respirační infekce bude trvat déle a
  • bude mít závažnější průběh než u nekuřáka

Podobný vliv má i pasivní kouření. Současná situace může přispět vašemu rozhodnutí přestat kouřit.

Léčba a odvykání kouření

Pracoviště poskytující léčbu závislosti na tabáku jsou uvedena na stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Klienti mají využívat jiné kontakty než osobní: telefony, maily, mobilní aplikace.

Další možnosti

Redakce stránek koureni-zabiji.cz doplňuje další možnosti jak odvykat kouření či najít léčbu:


Zdroje ověřených informací k současné situaci s COVID-19 v ČR: www.vlada.cz; koronavirus.mzcr.cz a dále zejména www.mpsv.cz a mvcr.cz. Na stránce koronavirus.mzcr.cz je možno využít i chat s virtuální sestrou Anežkou. Celostátní telefonická informační linka v souvislosti s koronavirem: 1212.

Výzva kuřákům: Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem! Společná výzva lékařských odborných společností v době pandemie COVID-19

Informace a doporučení pro poskytovatele adiktologických služeb najdete na drogy-info.cz. Národní linka pro odvykání 800 350 000 je i nadále v provozu a odpovídá i na otázky uživatelů drog týkající se onemocnění COVID-19. drogy-info.cz