, Blog

Jednotné balení cigaret - mýty a fakta

Článek publikovaný v časopise Hygiena, 2/2019.

Souhrn článku

"Jednotné či generické balení cigaret znamená unifikovaný design bez jakékoli neregulované plochy. Základní barvou je hnědo-zelená a krabičce dominuje obrázkové varování. Počet jednotlivých značek není omezen, ale jejich názvy jsou psané stejným pís-mem, stejnou velikostí i stejnou barvou. Jednotné balení bylo přijato již v 15 zemích, v dalších 14 se projednává. Zemím Evrop-ské Unie umožňuje přijetí jednotného balení direktiva o tabákových výrobcích 2014/40/EU. V České republice se dosud možnosti direktivy Evropské Unie z roku 2014 nevyužívá, balení cigaret se řídí vyhláškou Ministerstva zemědělství. Náklady jsou pro stát prakticky nulové – obaly tiskne výrobce. Podle zkušeností zemí, které jednotné balení mají, je účinným nástrojem kontroly tabáku."

Z obsahu

Autorky článku "Jednotné balení cigaret - mýty a fakta" Kamila Zvolská a Eva Králíková ve článku konstatují, že podle zkušeností zemí, které již mají jednotné balení cigaret, se jedná o účinný nástroj kontroly tabáku s nulovými náklady pro stát (obaly tiskne výrobce cigaret). Uvádějí mimo jiné:

 • Jednotné balení cigaret jako první zavedla Austrálie v r. 2012. V současné době (rok 2019) je používáno v 15 zemích a v dalších 14 zemích probíhají konzultace k jeho přijetí. Autorky se ve článku zabývají mýty a dezinformacemi, které mohou vznikat či být podporovány v zájmu tabákového průmyslu proti zavedení jednotného balení cigaret. Zemím Evropské unie je právo na přijetí jednotného balení zajištěno direktivou o tabákových výrobcích.

Autorky dále vyvracejí jednotlivé "mýty výrobců cigaret", formulované takto:

 • Mýtus 1: Jednotné balení porušuje práva duševního vlastnictví.
 • Mýtus 2: Jednotné balení porušuje mezinárodní obchodní dohody.
 • Mýtus 3: Nejsou důvěryhodné důkazy, že jednotné balení bude fungovat.
 • Mýtus 4: Jednotné balení povede ke zvýšení pašování.
 • Mýtus 5: Jednotné balení bude něco stát.
 • Mýtus 6: Kde se to zastaví?
 • Mýtus 7: Porušuje zásady EU pro lepší regulaci.

Závěr

"Jednotná balení jsou významným opatřením kontroly tabáku, proto proti nim tabákový průmysl reaguje tak masivně řadou nepravdivých tvrzení. Nenechme se odradit od v zásadě jednoduchého a přitom účinné-ho legislativního kroku, který navíc pro stát neznamená prakticky žádné náklady. Ptejme se ministerstva zemědělství, kdy novelizuje vyhlášku 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích ve smyslu zavedení jednotného balení."

[JEDNOTNÉ BALENÍ CIGARET - MÝTY A FAKTA; Kamila Zvolská - Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky - kliniky endokrinologie a metabolizmu, Praha, Česká republika; Eva Králíková - Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Všeobecná fakultní nemocnice, Ústav hygieny a epidemiologie, Praha, Česká republika; in: Hygiena 2019, 64(2):60-66 | DOI: 10.21101/hygiena.a1717]


  Ministerstvo zdravotnictví ČR informovalo o varování amerického CDC v souvislosti s výskytem onemocnění dýchacích cest u osob používajících elektronické cigarety v USA: informace v Blogu

  Zákaz kouření - právní úprava platná v České republice od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO