, Blog

Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči

Dokument IPCRG (International Primary Care Respiratory Group). Ze stránky Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku je dostupná česká verze dokumentu.

V úvodu dokumentu IPCRG (International Primary Care Respiratory Group) Jak překonat tabákovou epidemii se uvádí: "Cigarety zabíjejí polovinu svých celoživotních uživatelů. Různé země se nacházejí v různém stadiu tabákové epidemie, s třiceti až čtyřicetiletým časovým odstupem mezi vrcholem prevalence kouření a následným vrcholem počtu úmrtí, které jsou způsobeny užíváním tabáku. Celosvětově zemře v tomto roce přibližně 5 milionů lidí na nemoci způsobené užíváním tabáku. Předpokládá se, že do roku 2030 se tento počet zdvojnásobí."

Dokument obsahuje jasná a jednoduchá opatření, pro praktické lékaře. V jednotlivých kapitolách se zabývá vytvořením praxe podporující odvykání kouření, linkami pro odvykání kouření a dalšími zdroji podpory, motivačním přístupem v rámci podpory pokusu přestat kouřit, farmakoterapii i alternativním přístupům při odvykání kouření a poradenství k odvykání kouření pro specifické skupiny. Obsahuje dále 9 příloh, určených pro odborníky. Celkový rozsah dokumentu je 35 stran.

Ze stránky IPCRG je možno přejít na odborný elektronický časopis npj Primary Care Respiratory Medicine, který je k dispozici bezplatně.

Mezinárodní doporučení pro odvykání kouření v primární péči byla publikována rovněž v mimořádné příloze časopisu Postgraduální medicína v r. 2008. Tato verze, stejně jako výše citovaná verze dokumentu, je k dispozici na stránce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku - SLZT.

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 - první souhrnná zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR. Přečtěte si tuto zprávu, i další zajímavosti: BloG KOURENI-ZABIJI