, Blog

Informace ze 4. mezinárodní konference ENSP-SRP o kontrole tabáku

Konference Evropské sítě pro prevenci kouření a tabáku (ENSP) ve spolupráci se Societatea Română de Pneumologie (SRP) se konala v Bukurešti (Rumunsko) v březnu 2019.

Na stránce Tobacco Prevention and Cessation, která je oficiálním zpravodajem Evropské sítě pro prevenci kouření a tabáku (European Network for Smoking and Tobacco Prevention; ENSP) jsou zpřístupněna abstrakta konferenčních příspěvků ze 4. mezinárodní konference o kontrole tabáku ke každému příspěvku samostatně, i jako celá kniha abstrakt.

Stránka je v angličtině; v prohlížeči Chrome je možné si ji přeložit do češtiny.


Zákaz kouření - právní úprava od 31. 5. 2017:  CO JE ZAKÁZÁNO