, Blog

Heat-not-burn (HnB) tabákové výrobky a jejich vliv na zdraví

Výrobci tabákových výrobků přicházejí na trh s novou řadou tabákových výrobků, která je založena na zahřívání namísto spalování tabáku (heat-not-burn nebo HnB). Výrobci HnB používají různé druhy tabáku a způsoby zahřívání, například vložení speciálně upravené cigarety do zařízení ve tvaru pera, který tabák elektronicky zahřívá po celou dobu zapnutí přístroje.

Předpokládaným kladem užívání HnB v porovnání s klasickými tabákovými výrobky je snížení expozice škodlivým chemickým látkám v tabákovém kouři, které vznikají při spalování tabáku - viz článek Heat-Not-Burn Tobacco Products: Claims and Science (2016). I když se lze domnívat, že rizika vyplývající z HnB jsou mnohem nižší než rizika vyplývající z kouření klasických tabákových výrobků, užívání HnB není bez zdravotních rizik. Zdraví škodlivé látky jsou, ačkoliv v nižších koncentracích, přítomny také v HnB - viz článek Heat-Not-Burn Tobacco Cigarettes - Smoke by Any Other Name (2017).

Předpoklad, že HnB jsou méně škodlivou alternativou kouření běžných tabákových výrobků je založen převážně na studiích financovaných tabákovým průmyslem a je potřeba nezávislých studií zaměřených na rizika užívání HnB – viz zprávu Světové zdravotnické organizace (WHO) Partial guidelines for implementation of Articles 9 and 10 (2016).

 

800 35 00 00
po – pá
10-18 hodin
Napište nám:
Knihovna obrazových varování
Fotografie, vysvětlující texty a informační videa ...

Zpráva o tabákových, nikotinových a souvisejících výrobcích v České republice 2021 je první souhrnnou zprávou o tabáku, nikotinových a souvisejících výrobcích, jejich užívání a zdravotních dopadech v ČR.

Přečtěte si ji. Blog koureni-zabiji